Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt rekreasjonsområde øst for gardeleiren

Øst for gardeleiren vil det bli opparbeidet et aktivitets- og rekreasjonsområde. Området skal ryddes, arronderes og tilsåes, og eksersishallen som står på området i dag skal vike plass for rekreasjonsaktiviteter.

Skifte Eiendom har i samarbeid med Spor arkitekte fremmet en reguleringsplan for tiltaket. Pøanen ligger nå til behandling hos kommunen. I henhold til reguleringsplan for amerikansk ambassade på Huseby skal 23 dekar øst for gardeleiren omreguleres til sambruk for militær og sivil bruk.

Bakgrunn:

USAs ambassade inngikk en avtale med Skifte Eiendom å kjøpe eiendom på Huseby i 2004. Avtalen forutsatte at tomten ble omregulert til ambassadeformål. Kjøpesummen var på 80 millioner kroner. I desember 2008 ble det inngått en tilleggsavtale til denne, som blant annet innebar en nærmere avklaring av ansvar og kostnad for å gjennomføre kommunens krav til tiltak for å kompensere for bortfall av frimoråder (de såkalte rekkefølgebestemmelsene).

Foto: Skifte Eiendom

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.