Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksplosivekspertene

Med hjelp fra Forsvarets hundeskole blir gamle skytefelt trygge igjen.

Goody (6) snuser ivrig i bakken på det tidligere skyte- og øvingsfeltet (SØF) Gansrød/Pernes i Fredrikstad. Målet er den røde ballen, kalt «kong», han får leke med hvis han finner gjenliggende ammunisjon.
– Vi appellerer til hundens ekstreme jaktinstinkt og de elsker å jobbe. De blir opplært til å markere så rolig som mulig, sitte eller ligge, og aldri berøre objektet. Og de skal ikke bevege seg før de får beskjed om det, forteller lagfører Øyvind Andersen fra Forsvarets hundeskole (FHSK).

Fast samarbeid
Det var Forsvarsbygg som i 2008 tok initiativ til bruk av skytefelthund i ryddearbeidet sitt. Det startet som et pilotprosjekt på Hjerkinn og er nå et fast samarbeid med FHSK.
– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Maskiner kan aldri erstatte disse hundene. Skytefelthundene bidrar til at områdene blir helt trygge for mennesker, dyr og miljø. Vi skal benytte hundene i de aller fleste SØF-prosjektene, forteller prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Skifte eiendom.

Full konsentrasjon
Søk, lek og kos. Dette er livet til hundene.
– For at vi skal lykkes må vi spille på lag med hundene og oppnå gjensidig tillit, understreker Øyvind Andersen.

Denne dagen i Fredrikstad er fire hunder med på søket; to hunder jobber om gangen. Hundene konsentrerer seg veldig på jobb og derfor må utskiftninger til. Den lille stunden vi var der fant ikke hundene noe gjenliggende ammunisjon.

NRK Østfold er også til stede og stiller både med radio- og TV-journalist, og de får et godt innblikk i søkearbeidet. Innslagene ble sendt senere samme dag.

God dokumentasjon
Fem uker var satt av til å rydde feltet i Fredrikstad som er et samarbeid mellom Forsvarsbygg, Forsvaret og Forsvarets hundeskole. Det er klare sikkerhetsregler rundt søket, og alle SØF-prosjekter blir godt dokumentert for ettertiden.

– På den måten er vi i stand til å besvare alle spørsmål som måtte komme om arbeidet vårt, forklarer Pål Skovli Henriksen.


Skyte- og øvingsfeltene i Fredrikstad

 • Fredrikstad har en lang forsvarshistorie, særlig som øvingsplass for artilleri- og infanteriav­delinger.
 • Gansrød og Pernes er et populært rekreasjons- og turområde.
 • Skytefeltet på Gansrød og Pernes består av 8 baner med baneløp.
 • De eldste anleggene er området for bruk av krumbanevåpen i Gansrødbukta. Eldre kart viser at det på slutten av 1800-tallet var en skytelinje for kalibrering av kanoner og testskyting av ammunisjon i dette området. Den mest intensive bruksperioden antas å være knyttet til utdanningen av alle kontin­gentene for Tysklandsbrigaden på slutten av 40-tallet frem til midten av 50-tallet. Det har vært noe bruk av banene frem til ut på 2000-tallet, men etter at regimentet ble nedlagt i 2002 har virksomheten vært lav
 • Området skal tilbakeføres til allmenheten, uten sikkerhetsrisiko for mennesker og dyr, og uten fare for forurens­ning/avrenning


Skytefelthunder

 • Forsvarets hundeskole (FHSK) har som oppgave å utdanne hunder og hundeførere (ekvipasjer), og å utøve det faglige ansvaret for hundetjenesten i det norske Forsvaret
 • Hund og hundefører bor sammen
 • Hundene er avlet spesielt for å bli skytefelthunder
 • Avlen foregår i Bosnia, og det er rundt 30 kull i året
 • Rasen Malanois, eller belgisk fårehund, egner seg spesielt godt til søk i tidligere skyte- og øvringsfelt
 • Hundene brukes blant annet i Afghanistan
 • Treningen starter når de er åtte uker gamle og avsluttes når de er 1 ½ år
 • Søkefelthundene jobber til de er opptil 10 år
 • Det er viktig at hunden finner noe, ellers blir den ikke motivert for videre søk. I tilfeller hvor søket er resultatløst, legges noe ut som hunden kan finne (gjerne en liten bit av den røde ballen)
 • Når hundene ser hjelm og vest forstår de at de skal på jobb

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.