Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forslag om stenging av Sødalsmyraveien for syklende og ridende

Forsvarsbygg Skifte eiendom foreslår av sikkerhetsgrunner å stenge Sødalsmyraveien, fra bommen ved barnehagen ved UiA til Kyrtjønn, for syklende og ridende i perioden 4. august til 29. september.

I forbindelse med miljøtiltaket ved skyte- og øvingfeltet Gimlemoen Jegersberg/Sødalsmyra, har Forsvarsbygg Skifte eiendom og Norsk Saneringsservice (NSS) i samråd gjennomført en risikovurdering av trafikkavviklingen ved Sødalsmyraveien og gjennom Universitetet i Agder (UiA).

–Risikovurderingen viser at særlig myke trafikanter på sykkel eller til hest langs Sødalsmyraveien er spesielt utsatt for farlige trafikksituasjoner. Det har allerede vært noen situasjoner hvor hester er blitt skremt og blitt urolig av forbipasserende biler samt syklister som holder høy fart på den trafikkerte veien, forteller prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Kristiansand kommune
I en skilt- og trafikkplan som sendes Kristiansand kommune for behandling foreslår derfor Forsvarsbygg Skifte eiendom å stenge Sødalsmyraveien, fra bommen ved barnehagen ved UiA til Kyrtjønn, for syklende og ridende i perioden 4. august til 29. september.

Forsvarsbygg Skifte eiendom og NSS skal ta alle hensyn som er mulig i forbindelse med trafikkavviklingen, og anmoder også publikum om å vise hensyn til at det i denne perioden vil foregå noe anleggstrafikk i friluftsområdet

Følgebil
Det blir satt inn følgebil for inn- og utkjøring slik at gående blir varslet om kommende trafikk. Følgebil vil kjøre foran tungtrafikken opp og ned hele strekningen fra rundkjøringen ut av Gimle til Kyrtjønn.

Rene masser
Etter planen vil rundt 200-300 biler frakte ca. 3800 m3 forurensede masser ut, og tilsvarende en del rene masser inn. Forurensede masser fraktes ut i tette kasser; det vil dermed ikke bli noe spredning fra bilene som kjører ut.

Utkjøringen vil skje over et tidsrom på 20-30 dager i perioden 4. august til 29. september 2014.

–Det kan bli aktuelt med ytterligere utkjøring også i oktober i år, påpeker prosjektleder Pål Skovli Henriksen. 

Forsvarsbygg Skifte eiendom kommer med mer detaljert informasjon i august.   

Kontaktperson:

Prosjektleder Pål Skovli Henriksen
Mobil 928 23 292
pal.henriksen@skifte.no

Følg med på Facebook/Gimlemoen

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.