Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skytebaner blir miljøsanert i Kongsvinger

Etter påske starter miljøsaneringen av de seks, gamle skytebanene på Vardåsen i Kongsvinger.

Forsvarsbygg har ikke lenger behov for skytebanene. Som forurenser har Forsvaret ansvar for å rydde opp etter skyteaktivitet.

Målet er å fjerne mest mulig forurensing fra tidligere skyting og tilbakeføre området til opprinnelig skogsmark. Forsvarsbygg vil forsøke å gjøre dette så raskt som mulig, og til minst mulig ulempe for friluftslivet i området. 

April - juni
Forsvarsbygg starter arbeidene i slutten av april, og de skal være ferdig i slutten av juni.

Infoskilt ved stengt tur- og sykkelvei
Tur- og sykkelveien nordover fra det gamle fortet vil bli preget av hjulspor etter tunge maskiner. I perioder vil denne veien være stengt av sikkerhetsmessige årsaker. Det vil bli satt opp infoskilt ved tur- og sykkelveien om arbeidene som skal utføres.

Forurensede masser
Arbeidet omfatter skogrydding for å få tilgang til skytebaneområdene. Ca. 1 000 m³ forurenset skytebanemasser blir gravd opp og blir levert til godkjent mottak. Det blir tatt i bruk hogstmaskiner, gravemaskiner og lastebiler.

Miljøsanering
Deretter blir det foretatt miljøsanering. Miljøgifter som blant annet bly, sink og kobber blir fjernet fra naturen.

 

Fakta gjennomføring
Oppstart skogrydding: ca. 22. april, 2014
Oppstart miljøsanering: ca. 12 mai, 2014
Ferdigstillelse: ca. 30. juni, 2014

Spørsmål rettes til
Prosjektleder Harry Hellebust, mobil 901 06 124

 

Foto:
Asbjørn Reisz/Golder Associates AS

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.