Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skal søke etter blindgjengere i Kvenvikmoen skytefelt

Mandag 8. juni starter Forsvarsbygg Skifte eiendom søk etter blindgjengere med skytefelthund i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt. Arbeidet ferdigstilles senest fredag 26. juni.

Forsvarsbygg Skifte eiendom skal miljøsanere og avhende 23 nedlagte skyte- og øvingsfelt over hele landet. Kvenvikmoen er ett av disse. Hovedsaneringen av feltet er planlagt gjennomført i 2017, men søk med skytefelthund etter blindgjengergivende ammunisjon i visse delområder gjennomføres nå. Det er spesialtrente hunder fra Forsvaret som brukes i søket.

Deler av feltet blir stengt

Av sikkerhetsmessige årsaker vil de delene av skytefeltet som har tilknytning til søkeområdene bli stengt for alminnelig ferdsel i perioden. Dette vil bli skiltet ved naturlige inngangsårer.

Siste rydding på dette området skjedde i 2004, og det ble da funnet flere udetonerte 40 mm-granater.

– Det har blitt skutt over Sennavatnet, og vi kan derfor ikke utelukke at det kan ligge blindgjengere i vannet og i myrområdene rundt, sier prosjektleder Harry Hellebust i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Ved funn av blindgjengere, vil disse bli håndtert og uskadeliggjort i tråd med Forsvarets rutiner for ammunisjon og eksplosiver.

Fra andre verdenskrig

Kvenvikmoen var opprinnelig et ammunisjonsdepot for tyskerne under andre verdenskrig, og ble siden bygget ut som skyte- og øvingsfelt. Feltet har vært benyttet til øving med håndvåpen, håndgranater, panservernvåpen, samt sprengningsøvelser.

Feltet har i dag tre baner for håndvåpen; en luftmålbane, en PV-bane, blindgjengerfelt for panservernraketter, rekylfri kanon, 40 mm granatkaster samt en håndgranatbane.

– I tillegg til at området skal ryddes for blindgjengere vil vi i forbindelse med hovedsaneringen i 2017 grave opp og fjerne forurensede masser og fjerne installasjoner, skrot og andre etterlatenskaper, sier Harry Hellebust.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.