Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

To eiendommer på Søgården lagt ut for salg

Søgården og den tidligere kårboligen blir nå lagt ut for salg. Disse eiendommene ble kjøpt av Forsvaret i forbindelse med makeskiftet ved utbyggingen av Regionfelt Østlandet.

 

-Etter en lengre fradelingsprosess legger vi nå disse to bygningene med tilhørende eiendom ut for salg, sier prosjektleder Eli Heggelund i Skifte eiendom.

Søgarden er på på ca 34 daa og den tidligere kårboligen på om lag 2 daa. Begge disse eiendommene ble i 2008 kjøpt opp av Forsvaret som et ledd i erstatningsprosessene knyttet til opprettelsen av Regionfelt Østlandet. I forbindelse med utbyggingen av dette feltet, gjennomførte man Norges største makeskifte. I dette lå at Forsvaret kjøpte opp flere eiendommer som deretter ble gitt som erstatning til de som måtte avstå egen eiendom ved utbyggingen av Regionfelt Østlandet. Feltet strekker seg over 194000 daa og hele 75 grunneiere ble berørt av utbyggingen.

Stortinget la i sitt vedtak til grunn at makeskifte som erstatningsform var mest hensiktsmessig. Grunneierne fikk således velge hvilken erstatningsform de ønsket. 13 grunneiere valgte nye arealer og 62 valgte kontantoppgjør.

Resteiendom

-Forsvaret kjøpte opp en rekke eiendommer i forbindelse med utbyggingen av regionfeltet. Disse eiendommene ble lagt inn i jordskiftet og tildelt i erstatning for tapt eiendom til de av beboerne som ble berørt, forteller prosjektleder Thomas Getz.

Store deler av Søgården er benyttet som erstatningsareal, bla. skogen og dyrkamarka. Grunnervervet berørte ingen boliger, slik at selve tunet med påstående bygninger ikke ble benyttet i selve makeskiftet. Det er denne delen av eiendommen som nå selges.

-Det har vært en tidkrevende fradelingsprosess, men nå er eiendommene på Søgården endelig klar for salg på det åpne markedet, sier Heggelund.

Prosessen har berørt store deler av Åmot kommune. I tillegg til utmåling av erstatningsarealer til de berørte parter, har saken også omfattet omstrukturering av et stort antall tilstøtende eiendommer. Jordskiftesaken ble formelt avsluttet januar 2012.

Legges ut for salg

Nå er altså to av eiendommene lagt ut for salg- Det er Søgarden og kårboligen som nå legges ut på det åpne markedet.

-Søgården er taksert til 1,5 millioner kroner, og kårboligen ligger ute for 650 000 kroner. Begge eiendommene ligger ute på Skifte.no, sier Heggelund.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Prosjektleder Eli Heggelund, Skifte eiendom, tlf: 48 17 34 24

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.