Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg starter bygging av oversettingstraseer over Rena elv

I dag startet arbeidet med å lage to av fire planlagte oversettingstraseer over Rena elv. Disse traseene skal gjøre det mulig for militære styrker å trene oversetting over vassdrag.

-Av hensyn til fiske, friluftsliv og miljø er anleggsarbeidet i selve elva planlagt ferdigstilt før påske, uttaler prosjekleder Dag Tore Wien i Forsvarsbygg Utvikling Øst.

Miljøfokus
Forsvarsbygg har lagt stor vekt på å fremskaffe et godt miljøfaglig grunnlag for både byggingen og driften av oversettingsanlegget. Det er i hovedsak NIVA og NINA som har utarbeidet fagrapportene som denne planleggingen bygger på. Med den bakgrunn mener Forsvarsbygg at den samlede effekten av bygging og drift av traseene ikke vil påvirke produksjonsforholdene for fisk i vesentlig grad.

– Vi har et klart miljøfokus under hele arbeidet da det knytter seg viktige fisk- og friluftsinteresser til elva. Blant annet vil bunnen på oversettingsstedene bygges slik at vi reduserer erosjon og tilslamming av vannet når de militære kjøretøyene skal passere vassdraget, understreker Wien. Under selve anleggsarbeidet vil vannet i elva bli grumsete, men etter avsluttet byggeperiode vil vannkvaliteten gjenopprettes raskt.

For øvrig vil det under anleggsarbeidet være utlagt lenser i elva for å fange opp eventuelle utslipp av olje eller drivstoff.
 
Kort anleggsperiode
Alt arbeid innen 100 meter fra elva skal være avsluttet innen 23. juni, mens arbeidet i selve elva skal være klart til påske. De to traseene vil etter planen stå ferdig i september i år. De to siste traseene er planlagt bygd vinteren 2009. Etter at anlegget er ferdig og vegetasjonen om noen år er vokst opp igjen, vil anlegget være lite synlig.

Anlegget bygges av den lokale entreprenøren John Galten AS fra Rena. Kontraktssummen på de to traseene som nå bygges er på cirka 7 millioner kroner.

Image "11299_1.jpg" without description
  En anti-tank vogn "vader" over et vassdrag

Tekst: Trond Enemo
Foto: Bjørn Harry Schønhaug/ Forsvarets mediesenter

Se for øvrig eget nyhetsbrev om dette temaet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.