Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøvennlig oppvarming på Setermoen

Onsdag 5. november inngikk Forsvarsbygg en treårig avtale med Allskog BA om kjøp av biobrensel til Setermoen leir. Avtalen sikrer leveranse av et lastebillass med biobrensel hver eneste dag til Forsvarsbyggs energisentral eller en årlig leveranse på 4 500 tonn. Ved bruk av biologisk materiale som energikilde vil det bli årlig reduksjon på cirka 700 tonn CO2 i forhold til fossile brensler.

- Jeg er veldig godt fornøyd med at vi gjennom denne avtalen ivaretar miljøet gjennom redusert klimautslipp ved bruk av biobrensel i stedet for fossilt brensel, sier markedssjef Arild Øvergaard i Forsvarsbygg Utleie, Markedsområde Midt-Troms.

Anlegget på Setermoen er et av Nord-Norges største fyringsanlegg og har erstattet om lag tretti små fyringsanlegg i leiren. De tidligere oljefyringsanleggene var over tretti år gamle, var forurensende og utnyttet energien i oljen dårlig.

Energisentralen består av to hovedelementer; en tradisjonell varmesentral med olje- og gassfyrte kjeler og et biobrenselanlegg. De to sentralene er plassert i hvert sitt bygg. Med tre ulike fyrkjeler, er det mulig å fyre med det brenslet som til enhver tid er billigst, og valgmulighetene er lett fyringsolje, strøm, gass (propan) og biobrensler (trevirke).

Image "11483_1.jpg" without description


I biobrenselanlegget er det skogsflis som brennes. Flisen tippes fra lastebil ned i en stor silo. Fra siloen transporteres brenselet i lukket kanal inn til forbrenning i fyrkjelen. Asken fra biobrenselet mates til slutt ut i et lukket system til en container.

Forsvarsbygg satser på energiledelse
Markedsområde Midt-Troms´ mål er innen utgangen år 2010 å ha en reduksjon i energiforbruk på 12,7 millioner KWh tilsvarende energiforbruket til ca 500 hustander. Videre skal det konverteres fra fossilt brensel til biobrensel for ca. 23 millioner KWh.

Bruk av biobrensel som varmekilde på Setermoen er en del av Forsvarsbyggs satsing på energiledelse. Klimavennlig oppvarming av bygg er en del av dette prosjektet. Forsvarsbygg legger vekt på miljøaspektene både når det gjelder byggeprosess, vedlikehold, drift, forvaltning og avhending.

Tekst og foto: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.