Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nordisk eiendomssamarbeid i forsvarssektoren

Onsdag 20. og torsdag 21. august ble årskonferansen i Nordiske Forsvarsbygg avholdt i Karlskrona i Sverige. Nytt av året var deltagelse også fra de baltiske landene.

Nordisk Forsvarsbygg er et faglig samarbeidsnettverk mellom de nordiske landenes eiendomsorganisasjoner. Selv om virksomhetene er ulikt organisert, er arbeidsoppgavene felles – nemlig å bygge, drift og avhende eiendom på en best mulig måte for de militære styrkene.

Spisskompetent samarbeid

Det nordiske samarbeidet skjer gjennom både workshops, erfaringsutveksling og etter hvert også gjennom helt konkrete samarbeidsprosjekter. – De forsvarsrelaterte eiendomsorganisasjonene besitter mye spisskompetanse som et slikt samarbeid er med på både å utvikle og bevare, sier adm. direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen.

Felles miljøutfordringer

Alle de nordiske landene har oppgaver knyttet til miljøopprydding på tidligere militære områder som skal tilbakeføres til sivil bruk. Dette er ofte kostbare prosjekter som krever både mye tid og riktig kompetanse. Felles nordisk samarbeid bidrar til nyttig kunnskapsdeling innen et av de viktigste innsatsområdene.

Sammenligning

Om oppgavene i de nordiske eiendomsorganisasjonene er like, kan utførelsen være forskjellig. En av oppgavene det nordiske nettverket har tatt fatt på, er å helt konkret sammenligne ulike praksiser og resultater innen felles oppgaveområder.

Samarbeid over Østersjøen

Det nordiske samarbeidsnettverket har hittil bestått av Sverige, Danmark, Finland og Norge. I år var også de baltiske landene invitert til å delta og både Latvia og Estland stilte med representanter fra sine tilsvarende organisasjoner. Til tross for en annen nyere historie er de eiendomsfaglige utfordringene de samme, og de baltiske representantene ble ønsket velkommen inn i samarbeidet.

Den årlige konferansen følges opp av jevnlige workshops og møter innen de ulike fagområdene det samarbeides om. Det avholdes også et årlig direktørmøte.

Neste års konferanse går av stabelen i Danmark i september 2009.

Les mer om Nordisk Forsvarsbygg på http://www.nordiskforsvarsbygg.org/

Tekst: Marit Leganger

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.