Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye undersøkelser etter hvitt fosfor i skytefeltene Setermoen, Blåtind og Mauken

Forsvarsbygg har gjennom 2007 foretatt en rekke nye undersøkelser av vann- og elvesediment, fisk samt planter, sopp og bær fra skyte- og øvingsfeltene Setermoen, Blåtind og Mauken. Det er ikke funnet hvitt fosfor i verken planter, bær, sopp, vann- og elvesediment eller fiskekjøtt. Det er kun funnet spor av hvitt fosfor i tre innvollsprøver fra fisk, nivåene er svært lave.

Forsvarsbygg har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) tatt 20 prøver av planter, sopp og bær fra nedslagskrater hvor det tideligere er påvist hvitt fosfor. Det er ikke påvist hvitt fosfor i noen av prøvene av planter, sopp eller bær fra Forsvarets skytefelt i Troms.

Det er også gjennomført prøvetaking av vann- og elvesedimenter av Asplan Viak, samt prøvetaking av fisk i samarbeid med Akvaplan-niva. Sediment- og fiskeprøver er tatt fra ulike vann og elver som har avrenningen fra målområdene fra Forsvarets skytefelt i Indre Troms.

Totalt er det analysert 33 sedimentprøver og 27 fiskeprøver fra 148 fisk. Det er tatt både prøver fra fiskekjøtt og innvoller fra fisk. Sediment- og fiskeprøvene er analysert for hvitt fosfor av AnalyCen AS.

Det er ikke funnet spor av hvitt fosfor i noen av prøvene fra verken sediment eller fiskekjøtt.

Det er påvist spor av hvitt fosfor i en prøve av innvoller fra fisk fra Liveltskardelva i Setermoen skytefelt og to prøver av innvoller fra fisk i Melkelvvatnet i Mauken. Nivåene av hvitt fosfor i disse innvollsprøvene fra fisk er svært lave og langt under hva som er farlig inntak for mennesker.

Forsvarsbygg vil gjennomføre ytterligere undersøkelser av fisk, beitedyr og fugl i 2008.

Forsvarsbygg har innført strenge restriksjoner på hvordan hvitt fosfor-granater kan benyttes og all bruk av fosforgranater på snødekket mark, i myr og på våtmarksområder, i vann og i forbindelse med vannveier er forbudt.

Rapporter:

Kontaktperson Forsvarsbygg:
Sjef skyte- og øvingsfelt Per Siem, mob: 971 59 039

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.