Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skal samarbeide om standarder

28. august signerte Forsvarsbygg en samarbeidsavtale med Standard Norge. Avtalen skal sørge for at Forsvarsbygg er orientert om nye og pågående standardiseringsprosjekter.

Avtalen innebærer at Forsvarsbygg og Standard Norge skal holde minst ett kontaktmøte i året der strategisk viktige temaer, aktiviteter og mål skal diskuteres. Den gir samtidig Forsvarsbygg mulighet til å samordne, prioritere og delta aktivt i standardiseringsarbeid som er av spesiell interesse og strategisk betydning.

- Vi får mulighet til å påvirke standarder som berører vår virksomhet, og ved å delta i viktige fagfora vil Forsvarsbygg bli en mer synlig aktør i eiendomsbransjen, sier koordinator Atle Eliassen i Forsvarsbygg.

Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard og andre normative publikasjoner. Organisasjonen er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon for nasjonal standardisering, og anerkjennes av myndigheter, næringsliv, forbrukere og arbeidstakere som den sentrale norske aktøren for standardisering på nasjonalt og internasjonalt plan. Standardene utvikles i samarbeid med brukerne, som bidrar med ekspertise og finansiering. Dette kan være bedrifter, bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, norske myndigheter, forbrukere og andre interesseparter. Standard Norge skal utvikle og bidra til gjennomføringen av en nasjonal standardiseringspolitikk som fremmer interessentenes behov.


Image "11448_1.jpg" without description

Administrerende direktør Frode Sjursen er fornøyd med at Forsvarsbygg nå får delta aktivt i standardiseringsarbeidet som er premissgivende for bransjen. Her signerer han avtalen med Trine Tveter, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Arve Rosland

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.