Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg etablerer nytt kompetansesenter

Regjeringen har besluttet å etablere et kompetansesenter for beskyttelse og sikring av statens eiendom, bygg og anlegg, og legge dette til Forsvarsbygg. Mandag 15. oktober ble kompetansesenteret formelt åpnet av statssekretær i Forsvarsdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug.

-Kompetansesenterets skal være Norges faglig ledende miljø innen beskyttelse og sikring, og skal gjennom dette rådgi eiere og leietakerne av statlige bygg slik at disse kan sikre sine verdier og funksjoner på best mulig måte. Forsvarsbygg er svært stolte over tilliten vi nå har fått gjennom opprettelsen av dette kompetansesenteret, og jeg kan garantere at vi vil ta oppgaven og ansvaret svært alvorlig, sier Helge Langberg, fungerende leder for det nye kompetansesenteret.

Dagens trusselbilde stiller nye krav til sikring av viktige funksjoner i samfunnet, og behovet for samordning og felles kvalitetskrav øker for alle som er involvert i dette arbeidet. Det har også blitt avdekket hvor viktig det er at fagmiljøet i Norge arbeider sammen på dette området. Kompetansesenteret vil derfor samarbeide med blant andre Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Statsbygg og Politiets sikkerhetstjeneste.

SIKRING AV STATENS EIENDOM

Kompetansesenteret er rettet inn mot enheter i statlig sektor som trenger å beskytte og sikre eiendom, bygg og anlegg mot sabotasje, spionasje, kriminalitet og terror. Kompetansen omfatter også sikring i forhold til eksplosjonsulykker.

-Samfunnet står overfor nye og andre trusler, både etterretning, terror og andre typer sårbarhet i viktige offentlige bygg, og det er flere enn forsvaret som har nasjonalt behov for kunnskap og kompetanse om beskyttelse og sikring av bygg. Forsvaret besitter en betydelig kunnskap og kompetanse for sikring av bygg, og i dag ser vi at denne kompetansen i større grad er etterspurt utenfor forsvarssektoren. Jeg er glad for at Forsvarsbyggs kunnskap og erfaring på dette området kan komme statsfellesskapet til gode, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug.

OPPDRAGSFINANSIERT

Kompetansesenteret er et rent rådgivingssenter og finansieres gjennom oppdrag. Oppdragene baseres på kostnadsbaserte timepriser etter inngåtte avtaler. Senteret skal med andre ord ikke gå med overskudd, men dekke sine kostnader gjennom oppdragene.

Du kan lese mer om kompetansesenteret her.

Bildetekst:
Kompetansesenterets ledelse sammen med statssekretær i Forsvarsdepartemenet og senterets samarbeidespartnere (f.v.): May Balkøy (Statsbygg, direktør for strategi og utvikling), Frode Sjursen (Forsvarsbygg, administrerende direktør), Steinar Lie (Forsvarsbygg, direktør for Forsvarsbygg futura), Eirik Øwre Thorshaug (Forsvarsdepartementet, statssekretær), Helge Langberg (Forsvarsbygg, fungerende leder for kompetansesenteret og leder for forskning- og utviklingsavdelingen), Dagfinn Buseth (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) og Jon Reidar Øyan (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, politisk rådgiver)

Foto: Arve Rosland

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.