Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bekrefter valget av Evenes

Forsvarsdepartementet har oversendt Konseptvalgutredningen (KVU) med den Eksterne kvalitetssikringen (EKS) til Stortinget. Dette bekrefter valget av Evenes.

Fra Regjeringen.no

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen sa følgende til Stortinget:

Den eksterne kvalitetssikringen bekrefter departementets planer og kostnadsvurderinger for utbygging av Evenes. Dermed bekreftes viktige forutsetninger som lå til grunn for regjeringens anbefaling og Stortingets beslutning om å etablere de nye P-8 maritime patruljeflyene på Evenes. Nå må vi konsentrere oss om å bygge ut Evenes, slik at vi blir klare for operasjoner i tide. Dette er en storsatsing på Forsvaret i nord og vil også ha store positive ringvirkninger i regionen.

Her er link til nettsaken og de ugraderte rapportene derfra:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekstern-kvalitetssikring-bekrefter-tallene-for-utbygging-av-evenes-flystasjon/id2596057/ 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.