Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Boliger klar for ansatte knyttet til Evenes flystasjon

Private eiere i Evenes og Tjeldsund kommuner responderte positivt på å leie ut boliger i forbindelse med oppbyggingen av nye Evenes flystasjon.

Det kom inn mange gode tilbud på korttidsleie av boliger til Forsvarsbygg. I etterkant ble det gjennomført befaringer til de aktuelle boligene før kontrakt med eierne ble inngått.

God standard til god pris

- Vi er godt fornøyd med standarden og kvaliteten på både boligene og leilighetene i kommunene. For oss har det også vært viktig å ikke drive markedsprisen opp, og vi har inngått fornuftige leiepriser i forhold til standarden, sier Wenche Georgsen, regionsjef i Forsvarsbygg.

Til nå er det inngått kontrakter på leie av til sammen 21 boliger i nærområdet til flyplassen. Det fordeler seg på åtte i Tjeldsund og 13 i Evenes. Det vil si 13 nye kontrakter, og fra før var det inngått avtale om å leie åtte boliger med Evenes kommune.

Trenger fortsatt boliger

Forsvaret har fortsatt behov for boliger nært flyplassen. Både for korttidsleie med private eiere, og nybygg på lengre leiekontrakter.

- Det å få på plass gode bo- og forlegningsløsninger på Evenes er helt essensielt for oppbyggingen av 133 luftving. Skal vi greie å rekruttere personell til det som skal bli Luftforsvarets nest største base, så er attraktive boliger kanskje det første personellet etterspør. At vi da får på plass gode og fleksible løsninger til beste for personellet i ulike livssituasjoner er meget positivt, sier luftvingsjef Eirik Guldvog.

Det er lagt ut en ny konkurranse på langtidsleie, med frist til 23. november på innlevering av tilbud.

Dette er bare starten

- Evenes kommune er glad for å se de første forsvarsansatte på plass i lokalmiljøet i vertskommunen for flystasjonen. Forsvarsbygg har gjort et solid arbeid med å skaffe gode boliger til sine ansatte, og vi er helt sikre på at dette vil bli ei god løsning for både Forsvaret og kommunen, sier ordfører Terje Bartholsen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.