Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Invitasjon til åpne informasjonsmøter

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

I den forbindelse inviterer Forsvarsbygg til åpne informasjonsmøter for å orientere om planforslaget.

Evenes kommune den 6. mai 2019

  • Bogen: Samfunnshuset kl 17.00 – 18.30
  • Tårstad: Grendehuset kl 19.30 -21.00

Skånland kommune den 9. mai 2019

  • Evenskjer: Røde Kors huset kl 17.00 – 18.30
  • Lavangeidet: Grendehuset kl 19.30 -21.00

Åpen plandag 9.mai 2019 kl 10.00 – 16.30

Det inviteres også til åpen plandag på rådhuset i Bogen. Forsvarsbygg vil være tilstede, og det vil bli anledning til å få nærmere informasjon om planforslaget og virkningene av det.

Frist for innsending av merknader til planforslaget er 7. juni 2019

Mer informasjon på:
https://www.forsvarsbygg.no/no/vi-bygger-og-drifter/byggeprosjekter/evenes-flystasjon/planarbeid-evenes/

 

Vel Møtt!

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.