Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes: Responsen på utleieboliger til Forsvaret er god i Evenes og Tjeldsund

Boligmarkedet har reagert svært positivt med å tilby boliger til forsvarsansatte nær Evenes flystasjon. Etter konkurransefristen i juni kom det inn en rekke tilbud, langt flere enn de 50-80 boliger som Forsvaret har behov for.

– Dette ser lovende ut for Forsvarets behov og gikk over all forventning. Prosessen videre er å gjennomgå tilbudene, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Bolyst er viktig for å beholde ansatte

Forsvarets personell trenger ulike typer boliger. Forsvaret har uttrykt behov for å bo i nærheten av basen, og da er det snakk om boliger i de nærmeste kommunene, Evenes og Tjeldsund. Nærhet til skole, barnehage, butikker og andre kommunale tjenester er innfridd i de tilbudene som er kommet inn.

- Vi ønsker også å fremheve det gode samarbeidet som har vært med kommunene generelt, sier utbyggingssjefen.

Svært god respons i markedet

Forsvarsbygg hadde to offentlige konkurranser ute og fristen gikk ut i juni. Det gjaldt boliger for korttidsleie og langtidsleie. Responsen fra private tilbydere og nybyggprosjekter har vært god.

Korttidsleie er for sju år, med mulighet for forlengelse. Langtidsleie er for 20 år med opsjon for forlengelse, og sistnevnte gjelder i all hovedsak nybygde prosjekter.

Veien videre

- Derfor er det godt å se at markedet og private har kommet med en god del tilbud som vi skal vurdere, sier Syvertsen.

Veien videre er at tilbudene skal gjennomgås. Vi sjekker at de er i henhold til vårt krav som er tilstrekkelig antall, pris og kvalitet. Det er allerede igangsatt befaringer på boenhetene som gjelder for bla korttidsleie. Vedrørende langtidsleie så vil det sannsynligvis bli forhandlinger rett over ferien i august måned. For begge leieforholdene så må Forsvarsbygg avklare med Forsvarsstaben, som prosjekteier, formelle forhold vedrørende leieperioder som er over 1 år.

Om Evenes Flystasjon

Evenes flystasjon i Nordland skal utvikles til å bli  en fremskutt base (QRA) for nye kampfly, F-35, og hovedbase for maritime patruljefly, P-8A.  Hovedbasen for kampfly bygges opp på Ørland flystasjon i Trøndelag.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.