Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes: Støyundersøking på dyr blir gjennomført med F-16

Den 22.-23. juni skal to F-16 fly i området rundt lufthamna og over område i Tjeldsund og Grovfjord.

 

Dette blir gjennomført i samsvar med reguleringsavgjerdene for å registrera dagens situasjon med bruk av F-16 fly mot ny situasjon med nye F-35 fly. Hensikta er å få registrert korleis støyen påverkar beitande husdyr på fellesbeite og rein i terrenget. F-16 vil fly på formiddagen, mest sannsynleg effektivt innanfor ein time begge dagane.

Krav til støyundersøkingar

Undersøkelsene som no skal gjennomførast vil leggast til grunn for eit undersøkings- og oppfølgingsprogram på beitande husdyr og rein som følgje av forventa endringar i støybildet.

- Dette skjer i god dialog med dei rørte bøndene i området og reineigarane, fortel Carl-Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Sjølve støymålingane og observasjonar av dyra blir gjennomførte på rein i terrenget av Naturrestaurering AS og på beitande husdyr av Noregs miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Tilrettelegging for F-35

Støy frå flya vil ta utgangspunkt i ein normalsituasjon for flyaktiviteten. Det blir ikkje planlagt for større avvik i avtalt flygemønster. Heller ikkje nattflyging.

Støymålingar og observasjonar av husdyr og rein blir gjennomførte for å ha gode og realistiske underlagsdata for best mogleg tilrettelegging av aktiviteten til dei nye F-35 flya som skal operera frå Evenes.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.