Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn

Planen sikrer planlagt utvikling av lufthavna og flystasjonen, og avløser tilsvarende godkjent plan. Sjef for nasjonale flyplasser i Avinor, Knut Holen og prosjektdirektør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg, er fornøyd med at avklaringen har kommet.

I tillegg gir reguleringsbestemmelsene føringer for beskyttelse av våtmarksområdene rundt flyplassen, og støytiltak for naboene. Forsvarsbygg skal vurdere behovet for støytiltak på boliger innenfor støysonene.  

- Vedtaket om den statlige reguleringsplanen er en viktig milepæl for videre utvikling i Evenes og Tjeldsund. Den gir samtidig svært viktige avklaringer for mange av innbyggerne våre.

De som er direkte berørt for eksempel av flystøy vil nå få svar som de har ventet på i flere år.  Fra begge kommunenes side vil vi gjøre hva vi kan for å sikre at våre innbyggere blir godt ivaretatt i det videre arbeidet med blant annet støytiltak på eiendommene, sier ordførerne i Tjeldsund og Evenes, Helene Berg Nilsen og Terje Bartholsen.

Støytiltakene skal være utført innen utgangen av 2023. 2021 vil gå med til støyberegninger, befaringer og utredninger av boligene.

Reguleringsbestemmelsene gir føring på at passasjerer ikke skal utsettes for lydnivåer over risiko for hørselskade, 115 dB, på Avinor sine områder på lufthavna.
- Hvordan dette skal gjøres skal avtales mellom Avinor og Forsvarsbygg sier Knut Holen og Olaf Dobloug.

Videre oppfølging av reguleringsplanen

Forsvarsbygg skal utføre oppfølging av dyrelivet. I samarbeid med kommunene og Forsvaret vil det legges ut nettartikler om saken.

Vi vil annonsere et åpent nettmøte som planlegges uke 51 i desember.

Linker til:

Pressemelding Kommunal-  og moderniseringsdepartementet

Vedtak av statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn

Reguleringsplankart vedtatt 17. november 2020

Reguleringsplan bestemmelser

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.