Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

P-8 styrker forsvarsevnen i nord, sier statsminister Støre

Det første overvåkningsflyet, P-8A Poseidon, er på plass i den nye hangaren på Evenes flystasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre understreket viktigheten av forsvarsevnen med overvåkningsflyene som opererer 24/7 hele året i de store havområdene i nord.

Den nye hangaren på Evenes står klar til å huse det første av de fem flyene som skal operere for 333- skvadronen til Luftforsvaret. «Viking» sto skinnenende blank i hangaren under markeringen da både statsminister, forsvarsminister, sjef for Luftforsvaret og den amerikanske ambassadøren i Norge var tilstede.

Et historisk øyeblikk

Det historiske øyeblikket på Evenes med øverste politiske ledelse tilstede, ble behørig dekket av media fra hele Norge.
Statsminister Jonas Gahr Støre trakk frem i sin tale til de over 100 gjestene, bildet av det mørke bakteppe med krigen i Ukraina.
-  Vi markerer det nye overvåkningsflyet til Norge som bidrar til NATOs kunnskap om situasjonen i nordområdene, samtidig som Ukraina kjemper for sin frihet.

Oppbyggingen av basen på Evenes er formidabel

Sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland, takket alle involverte for innsatsen med å få basen på Evenes klar til å ta imot det første overvåkningsflyet.
- Mottaket av det første maritime patruljeflyet P-8 er en viktig milepæl for Norge og NATO. Vi har nå fått et moderne fly som skal overta Orions oppgave med å overvåker nordområdene.
- Det er en formidabel jobb som er utført av Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Luftforsvaret og øvrige i sektoren over mange år, sa Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

Den midlertidige hangaren Forsvarsbygg har satt opp er skal være i full drift frem til den permanente hangaren står ferdig i årsskiftet 2023-24.

Du kan lese mer om P-8A Poseidon her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.