Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samarbeid om oppfølging av reguleringsplanen for nye Evenes flystasjon

Arbeidet har startet med å følge opp innholdet i den vedtatt statlige reguleringsplanen for flystasjonen. Forsvarsbygg, Evenes og Tjeldsund kommuner avsetter jevnlige møter for gjensidig orientering om samarbeid på en rekke områder.

De sakene som sto på agenda i siste møte var blant annet behov for oppfølgende møter for berørte parter i støysonen til flyplassen. Her vil det komme annonsering om nytt digitalt møte, og påmelding for eventuelle fysiske møter når smitteverntiltakene åpner opp for dette. 

Boligeiere kontaktes for befaring

Grunneiere som har boliger i rød og gul støysone blir kontaktet av Forsvarsbygg på vårparten for avtale om befaring på boligene. Befaringen gjennomføres av Multiconsult som utarbeider en rapport til hver boligeier. Eventuelle tiltak vil skje i 2022 og 2023.

Oppfølging av landbruk og reindrift

Det skal gjennomføres støyundersøkelser rettet mot husdyr og reindriften. Det er Universitetet på Ås som gjennomfører undersøkelser på landbruket. De har gjort dette tidligere i forbindelse med utbyggingen på Ørland. For reindriften skal det utlyses en konkurranse snarlig, som skal belyse virkningen av støy på rein.

Veien videre

Kommunaldepartementet har bedt Forsvarsbygg, Statens vegvesen og Evenes kommune samarbeide og ha en dialog vedrørende trafikksikkerheten langs E10 ved flyplassen. Dette skal følges opp. Forhold rundt brann, beredskap samt vann og avløp for flyplassområdet ble også diskutert. Dette berører mange virksomheter i området.

Partene er enige om å holde jevnlige møter på overordnet nivå hvor gjensidig informasjon som berører tema i reguleringsplanen diskuteres.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.