Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny leir i etablert leir på Porsangmoen i Finnmark

Forsvarsbygg har betydelige investeringsplaner for Forsvaret i Finnmark de kommende årene. Dette ble markert med symbolsk avduking av grunnsteinen for Finnmark landforsvar i Porsangmoen leir 

Det investeres i nye bygg og anlegg i Porsangmoen leir og Lakselv kommune for nærmere 1,3 milliarder kroner de nærmeste årene. Investeringen gir en betydelig styrking av forsvarsevnen i nord og økt tilgang på oppdrag for næringslivet i hele regionen. 

Ny leir i leiren 

Grunnsteinen ble avduket for å markere at det nå blant annet bygges en ny leir i den etablerte Porsangmoen leir. 

Dette ble markert med tilstedeværelse av Forsvarsdepartementet med statssekretær Bent-Joacim Bentzen, direktør for prosjekt og utvikling i Forsvarsbygg Vigdis By Kampenes, sjef Hæren generalmajor Lars Sivert Lervik og sjef Finnmark landforsvar oberst Tomas Beck.  

Viktig å styrke næringslivet 

Forsvarsbygg skal investere med et betydelig beløp i Finnmark de nærmeste årene.  

- En grunnstein er symbolsk. Den viser at her kommer det investeringer som skal styrke forsvarsevnen og et næringsliv vi alle er avhengig av.  
- Finnmark landforsvar er en vesentlig prioritering for Forsvaret, og med det Forsvarsbygg. Det skal bygges mye infrastruktur i årene som kommer og vi er godt i gang med prosjektene. Disse prosjektene bidrar også i betydelig grad til å forsterke lokal bygge- og anleggskompetanse, noe som er viktig for oss.  

Helhetlig planlegging i Finnmark 

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen sier at byggeprosjektene på Porsangmoen er en del av styrkingen av Forsvaret generelt, og er en særlig styrking av vår forsvarsevne i nord.  
- Etableringen av Finnmark landforsvar er viktig for å kunne ivareta helhetlig planlegging og ledelse av alle land-militære styrker i Finnmark. Tyngre og tydeligere militær tilstedeværelse i nord skal bidra til å forebygge hendelser og styrke vår evne til å håndtere kriser. 

Utbygging gir økt operativ evne 

- Et av de viktigste premissene for utviklingen av Finnmark landforsvar sin operative evne er utbygging av infrastruktur på Porsangermoen. Det er det største byggeprosjektet Hæren har hatt på mange år, og vi investerer betydelige summer i årene som kommer for å ivareta personell og materiell som er nødvendig for forsvaret av Norge, sier sjef  Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik,  

Forsvaret viktig for lokalmiljøet 

Sjef Finnmark landforsvar, oberst Tomas Beck, kom inn på at etter reetableringen av Finnmark landforsvar i 2018 bodde og jobbet Forsvaret i gamle og til dels svært slitte bygninger.  
- Nå ser vi en ny leir reise seg rundt oss, noe som er svært motiverende. Entusiasmen smitter også over på lokalsamfunnet, som nå ser at Forsvaret styrkes gradvis i Finnmark. En av forutsetningene for å realisere den planlagte oppbyggingen av Finnmark landforsvar er nye og funksjonelle bygg. I dag markerer vi starten på ytterligere vekst de kommende årene, sier Beck. 

Det er også gledelig å se at utbyggingen så langt har bidratt til verdiskapning lokalt. - Vi i Forsvaret er avhengig av et levende lokalmiljø hvor det skapes verdier. Vi trenger mer av dette i Finnmark de kommende årene. 

Investeringer Porsangmoen 

Til nå er det inngått kontrakter for vel 401 millioner kroner i nye bygg og anlegg i tilknytning til Porsangmoen leir. Det gjelder nye kvarter og kaserner, boliger i Lakselv sentrum, nytt renseanlegg, infrastruktur og internveier. Det gjenstår fortsatt en del prosjekter som skal ut på anbud for utviklingen av Finnmark landforsvar i Porsangmoen. I planen ligger det totalt 14 ulike infrastrukturprosjekter med en ramme på om lag 1,3 milliarder kroner. 

Til nå har inngåtte kontrakter blitt avtalt og levert av lokale og regionale leverandører fra Finnmark i fem av syv prosjekter. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.