Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny løftekapasitet i verkstedhallen på Porsangmoen

Det tekniske verkstedet i Porsangmoen leir har fått helt ny løftebukk. Dette gjør at arbeidet kan utføres forsvarlig med vedlikehold og reparasjon av beltene for blant annet de tunge CV 90-vognene.

Finnmark landforsvar, og leiren på Porsangmoen, får stadig nye kapasiteter som gjør at forsvarsevnen styrkes. Ny løftekapasitet gir moderne og bedre arbeidsforhold i det tekniske verkstedet.

Sterke krefter på plass

For å få etablert løftebukken er et garasjeløp bygget om, med bl.a. hulltaking i gulv, etablering av innvendig avstivet spunt for utgraving av grop hvor løftebukk skal etableres, støp av fundamentplate, samt reetablering av gulv på grunn.
Løftebukken har en løftekapasitet på 2 x 40 tonn med to hydrauliske løfteenheter.

- Det har vært en krevende jobb med å få løftebukken inn i et gammelt verksted. Vi fikk det til med god hjelp fra entreprenør og våre folk i Forsvarsbygg, sier Nils Bjørnsund i Forsvarsbygg.

Arbeidsmiljøet og effektiviteten i leiren er forbedret

Tidligere ble løftearbeidet i verkstedet løst gjennom bruk av bergingspanser og jekker, noe som ikke er forsvarlig i et HMS-perspektiv.

- Vi er fornøyde med at den nye løftekapasiteten er på plass og sikrer arbeidsforholdene til de ansatte, sier Stian Os, sjef i Porsangmoen Tekniske Verksted.

Prosjektet hadde oppstart i januar i år og Forsvarsbygg overtok dette den 28.03.23.
Entreprenør for de bygningsmessige tiltakene var Elvebakken Bygg AS fra Alta.
Leverandør av løftebukk er Rubix AS fra Bergen.

Utbygging av Finnmark landforsvar

Vi planlegger og bygger for Finnmark landforsvar som har sitt hovedsete ved Porsangmoen leir.

Investeringsporteføljen til Forsvarsbygg innbefatter fornyelse og kapasitetsøkning av eiendom, bygg og anlegg (EBA) for å understøtte etableringen av Finnmark landforsvar.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.