Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Porsangmoen leir oppgraderes og får nytt renseanlegg

Det gamle renseanlegget er fra 70-tallet og klar for utskiftning. Nå skal et nytt og moderne anlegg på plass for å sikre tilfredsstillende rensefasiliteter for Porsangmoen leir i Finnmark.

Målet er at et moderne renseanlegget skal stå ferdig innen utgangen av 2021. Dagens anlegg driftes forskriftsmessig og i henhold til utslippstillatelsen men har en utdatert teknologi og høye driftskostnader.

Viktig infrastruktur for leiren

- Dette er det første steget inn i den nye Porsangmoen leir. Planfasen er nå over og det er bra at vi endelig er i gang. Oppgradering av infrastrukturen i en gammel leir er helt vesentlig for den fremtidige aktiviteten til Forsvaret, sier sjef for Finnmark Landforsvar, oberst Tomas Beck.

Vi bygger for Forsvaret

- Med et nytt anlegg i Porsangmoen leir sørger vi for at Forsvaret får en leir som gir dem god driftssikkerhet, og som tar høyde for den økte aktiviteten, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Øvergaard.

Om utbyggingen

Investeringsporteføljen til Forsvarsbygg har en ramme på kr 1,5 mrd (2019-kroner) og innbefatter fornyelse og kapasitetsøkning av eiendom, bygg og anlegg (EBA) for å understøtte etableringen av Finnmark landforsvar.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.