Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vil redde truet edderkopp på Værnes

I samarbeid mellom NINA og Forsvarsbygg er det satt i gang et forsøksprosjekt for å prøve å redde miljøet til den utrydningstruede ulveedderkoppen på Langøra Værnes. 

På tvers på den vestlige enden av flystripa på Værnes går halvøya Langøra. Her, på den nordlige delen av halvøya, befinner det seg en edderkopp - Arctosa Cinerea eller Stor elvebreddsedderkopp, som hører til i familien ulveedderkopper. Edderkoppen står på Norsk rødliste over utrydningstruede arter.

Lupiner og rynkeroser i sterk vekst
Langøra inngår i arealet som forsvarssektoren eier og forvalter på Værnes. De svartelistede artene Lupin og Rosa Rugosa (rynkerose) er også i så sterk vekst at store deler av øya er uframkommelig. Edderkoppen har sitt leveområde i sandbunnen ved strandkanten, men sandbunnen her er omtrent gjengrodd av artene.

I samarbeid mellom Forsvarsbygg og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det satt i gang et prøveprosjekt for å forsøke å begrense de invaderende artene som truer edderkoppen sitt leveområde og livsgrunnlag. Det er gjennomført befaringer og påbegynt forsøksmetoder. Både HiNT og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har interesser i prosjektet.

Forsøker å fjerne røtter og busker
Gjennom prøveprosjektet vil en forsøke å begrense skadene og bevare den truede arten. I første omgang vil en forsøke å fjerne så mye som mulig av røtter og busker med en mekanisk behandling for å se om dette kan ha en virkning. En vil forsøke flere metoder for å fjerne artene gjennom oppgraving, oppriving, brenning og kvelning med duk. Det som graves og rives opp skal deponeres og komposteres. Det maskinelle arbeidet gjøres av innleid entreprenør med små maskiner som ikke skader artens leveområde.

Botaniker i vår  miljøavdeling, Gry Støvind Hoell, landskapsingeniør Nils Kristian Mathisen og seniorkonsulent Henrik Tangvik Amundsen fra markedsområdet Trøndelag ved Forsvarsbygg er engasjert i prosjektet med å forsøke å bevare miljøet for edderkoppen.

Arbeidene startet opp i begynnelsen av mai og vil pågå en måneds tid. Totalt anslår Mathisen at et område på omtrent 12 mål er berørt. Ca. 4-5 mål av dette inngår i forsøksprosjektet. Innleid lokal entreprenør er Arentz Munkeby, som har tidligere erfaring fra lignende arbeider.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.