Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Visund innfrir nullenergikravet i 2016

– De ekstremt strenge kravene til energiforbruk på 16 kWh pr. kvadratmeter årlig er oppfylt allerede etter første driftsår. Det lover godt for fremtiden, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Arild Lunde.

I desember 2015 fullførte Forsvarsbygg byggingen av Forsvarets logistikkorganisasjons nye administrasjonsbygg, Visund, på Haakonsvern. Visund er på om lag 2200 kvadratmeter og rommer ca. 100 ansatte. Prosjektet er et nullenergibygg og er en del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. Prosjektet er en del av regjerningens målsetting om nesten nullnivå på offentlige nybygg fra 2020 (Stortingsmelding 21 2012-2013). Prosjektet fått støtte fra Enova.

Energiregnskapet fra første driftsår viser at Visunds energiforbruk allerede er svært nær det beregnede energikravet på 16 kilowattimer (kWh) pr. år pr. kvadratmeter. Det plasserer Visund helt inn i teten blant Norges mest energieffektive kontorbygg. Til sammenlikning er den offentlige kravnormen til energiforbruk på slike bygg på 150 kWh pr. kvadratmeter pr. år
– Det faktiske forbruket ligger på 17,1 kWh pr. år etter ett års forbruk. Det er altså noe avvik, men det er innenfor rammen som er satt. Med de mindre forbedringene og justeringene som er utført i første driftsåret 2016, ligger vi an til å redusere energiforbruket ytterligere i 2017, sier Lunde.

Komfortabelt bygg 
Noen av brukerne i bygget har klaget på at det var litt for kaldt inne, så vi justerte opp innetemperaturen fra normen på 21 grader til 22,5 grader. Normalt og teoretisk sett vil dette gitt stort utslag på energiforbruket, men vi antar at virkningen er mindre i dette bygget. På varme sommerdager har de ansatte i bygget vært fornøyde med at det er svalt og fint i bygget til tross for høy temperatur ute. Alt i alt har dette blitt et komfortabelt kontorbygg å oppholde seg i, sier Lunde.

300.000 kroner spart
Dagens normkrav til energiforbruk i nye bygg ligger på om lag 150 kWh pr. kvadratmeter pr år. Hvis man regner med en strømpris på 1 krone pr. kilowattime, sparte Visund alene forsvarsbudsjettet for ca. 300.000 kroner i 2016.
– Dette er et pilotprosjekt, noe som gjør at anskaffelseskostnaden var litt høyere enn ved et bygg med standard TEK10 energikrav. Visund-prosjektet har vist at nullenergibygg er fullt mulig å realisere uten dyre og kompliserte løsninger. Prosjektet har god overføringsverdi for fremtidige byggeprosjekter, sier Lunde.

Meget effektive solceller Solcellene på taket har fungert meget godt det første driftsåret og gitt stor effekt.
– Vi hadde på forhånd beregnet en strømproduksjon på 55.000 kWh i løpet av året. Erfaringen viser at anlegget produserer mer, og til tider mye mer, enn strømforbruket i bygget. Da leveres den overskytende strømmen til nabobyggene. Anlegget produserer strøm året rundt, det er kun få dager uten, sier Lunde.

Link arkitektur er arkitekt, mens Veidekke har vært totalentreprenør for prosjektet.

Foto over: Hundven-Clements Photography

Les mer om prosjektet her (forsvarsbygg.no):
http://www.forsvarsbygg.no/Vi-bygger-for-Forsvaret/Vare-byggeprosjekter/Miljovennlig-administrasjonsbygg-FLO-Haakonsvern/ 

Les mer om prosjektet på Zeb.no:
http://zeb.no/index.php/en/pilot-projects/32-pilot-project-7 

Les mer om prosjektet på arkitektur.no:
http://www.arkitektur.no/haakonsvern-nytt-administrasjonsbygg-for-flo 

Haakonsvern

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.