Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bergens nest største turistattraksjon

780.000 besøkende på festningen i 2018 er ny besøksrekord!
Med det befester festningen sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet.

Står støtt i lokalsamfunnet
Siden festningen ble frigjort til sivilt bruk i 2002 har det vært en betydelig publikumsvekst. Med 780.000 besøkende i 2018 på Bergenhus festning, som er en økning på over 60.000 fra 2017 - sier det noe om festningens posisjon i regionen og dens betydning og interesse for både lokalbefolkningen og tilreisende til Bergen.

- Økningen i besøkstallet er et resultat av mange og store arrangementer og at gjentakende arrangement befester sin posisjon over flere år. I tillegg er det en generell økning av tilreisende turister til Bergen, og disse utgjør en betydelig besøksgruppe på Bergenhus festning, forklarer vår festningsforvalter ved Bergenhus festning, Vidar A. Stusdal Fyllingsnes.

Det ble i 2018 også etablert nytt tellesystem i portene til indre festning (Holmen) som gir en mer korrekt og nøyaktig telling av publikum.


Samarbeid med lokale aktører avgjørende for nytt liv på historisk grunn
På Bergenhus festning skjer det alt fra store internasjonale stjernekonserter til mindre scenekunstforestillinger, kunstutstillinger og militærhistorisk formidling. Økte besøkstall i 2018 er et faktum også for Forsvarets Museer, Bergenhus Festningsmuseum med ny publikumsrekord på over 24.000 publikummere.

Aktiviteten på festningen skaper hvert år store ringvirkninger for lokalsamfunnet.
- Det samarbeidet som finner sted med de mange aktører her på festningen er avgjørende for både besøkstall og det å kunne tilby publikum et varierende og gode opplevelser. Samtidig er det av stor betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare landets kulturminneverdier, utdyper Stusdal Fyllingsnes.

FAKTA

Vi i Forsvarsbygg forvalter festningene på vegne av Forsvarsdepartementet. Gjennom verdibevaring og destinasjonsutvikling, og i nært samarbeid med lokale aktører, tilrettelegger vi for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser som gir gode ringvirkninger for lokalsamfunnet. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.