Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rekordhøyt besøk på Karljohansvern i 2016

Rekordhøyt antall besøkende i 2016 – og de er svært fornøyd med sitt besøk på Karljohansvern.

En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på landets festninger.  På Karljohansvern hadde Kulturverftet, altså området innenfor Verftsmuren, nær 136.000 besøkende i 2016. Det er en økning på 50 % fra året før. Og området befester med dette sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet.

Står støtt i lokalsamfunnet

Det har funnet sted en betydelig publikumsvekst på festningene siden de ble frigjort til sivilt bruk i 2002. Med 136.000 besøkende på Karljohansvern i 2016 – og på landsbasis 3,7 millioner -  sier det noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest.På Karljohansvern hadde Kulturverftet, altså området innenfor Verftsmuren, nær 136.000 besøkende i 2016. I tillegg trekker jo også de store gjentakende arrangementene som Fyrverkerikonserten og Vervenfestivalen stor publikumsmasse .

Den største andelen besøkende er lokalbefolkningen. De utgjør gjennomsnittlig 60 % av de besøkende. Ytterligere 20 % av de besøkende er fra andre steder i Vestfold. Det er mest voksne som besøker Karljohansvern, hvorav aldersgruppen 30 + er i flertall. De fleste kommer sammen med venner eller familie. Det er noen flere kvinner enn menn. Det er svært høy anbefalingsvilje blant de besøkende og undersøkelsen viser at desto oftere man besøker arenaen desto mer tilfreds blir man.

-  Høye besøkstall i kombinasjon med høy tilfredshet blant de besøkende er et uttrykk for at Karljohansvern er blitt en viktig arena for reiseliv, kultur- og næringsliv i regionen, sier festningsforvalter på Karljohansvern Therese Svartsund. Lokalbefolkningen er våre viktigste besøkende og det er avgjørende at de har en god opplevelse når de besøker festningen. Jeg opplever at mange av våre besøkende har et sterkt eierforhold til Karljohansvern og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte.

Nytt liv på historisk grunn

Festningsverket Karljohansvern brukes aller mest som rekreasjonsområde, og publikum gir gode skussmål; de opplever å komme til velholdte og rene arenaer. Samtidig viser undersøkelsen at besøk knyttet til kulturaktiviteter er en viktig årsak til besøk, for eksempel er det høy tilfredshet ved museumsbesøkene.

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt nær 900 MNOK på å sette i stand murer og bygninger.  Forsvarsbyggs oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene og gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter.

Samarbeid med lokale aktører avgjørende  

På Karljohansvern finner det sted alt fra store konserter og festivaler til kunstutstillinger, markedsdager og museumsaktiviteter. Nå er det aktiviteter på området hele året. Etableringen av et mer komplett publikumstilbud har hatt avgjørende betydning for publikumsveksten, og det har skapt gode ringvirkninger for hele området. Dette viser hva vi kan få til når vi samarbeider. Med mange ulike aktører på arenaen er det spesielt gledelig at publikum tydelig gir uttrykk for at de er fornøyd med serviceinnstilling og kunnskapsnivået hos de aktørene de møter.

-  Det samarbeidet som finner sted med de mange aktører her på Karljohansvern er avgjørende for både besøkstall og tilfredshet. Samtidig er det av stor betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare landets kulturminneverdier, utdyper Therese Svartsund.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.