Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rekordhøyt antall besøkende på Kristiansten i 2016

Rekordhøyt antall besøkende - og de er svært fornøyde med sitt besøk på festningene.  

En publikumsundersøkelse foretatt av TNS Gallup for Forsvarsbygg viser svært høy tilfredshet ved besøk på festningene. Kristiansten festning hadde i 2016 nær 260 500 besøkende, og befester med dette sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner og arena for rekreasjon, kultur- og næringsvirksomhet. 

Attraktivt for besøkende

Det har funnet sted en betydelig publikumsvekst på festningene siden de ble frigjort til sivilt bruk i 2002. Med 260500 besøkende i 2016 – og på landsbasis 3,7 millioner -  sier det noe om festningenes posisjon i landet og deres betydning og interesse for folk flest. For Kristiansten festning er dette en økning på ca 50 000 fra året før.

Gjennom undersøkelser vet vi at den største andelen besøkende er lokalbefolkningen. Det er mest voksne som besøker festningene hvorav aldersgruppen 46+ er i flertall. De fleste kommer sammen med venner eller familie. Det er noen flere kvinner enn menn og de er litt mer fornøyde.

-  Høye besøkstall i kombinasjon med høy tilfredshet blant de besøkende er et uttrykk for at festningene er blitt en viktig arena for reiseliv, kultur- og næringsliv i Trøndelag/Trondheim sier festningsforvalter Johnny Gylland.  Lokalbefolkningen er våre viktigste besøkende og det er avgjørende at de har en god opplevelse når de besøker festningen. Jeg opplever at mange av våre besøkende har et sterkt eierforhold til Kristiansten festning og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte.

Nytt liv på historisk grunn

Festningene brukes aller mest som rekreasjonsområde og publikum gir gode skussmål; de opplever å komme til velholdte og rene arenaer. Samtidig viser undersøkelsen at besøk knyttet til kulturaktiviteter/- og arrangementer er en viktig årsak til festningen besøkes. 

Det er mange arrangementer på festningen i løpet av året, idrettsarrangementer, konserter, festivaler og teater for å nevne noe.

De 14 nasjonale festningene representerer noen av Norges viktigste nasjonale kulturarv. Siden 2009 og frem til nå er det brukt nær 900 MNOK på å sette i stand murer og bygninger.  Forsvarsbyggs oppdrag er å ivareta de nasjonale festningene gjennom verdibevaring av anleggene og gjøre dem tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom å tilrettelegge for lokale kultur/- og næringslivsaktiviteter. 

Samarbeid med lokale aktører avgjørende

-   Det samarbeidet som finner sted med de mange aktører her på festningen er avgjørende for både besøkstall og tilfredshet. Samtidig er det av stor betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer for å bevare av landets kulturminneverdier, utdyper Gylland.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.