Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rutetilbudet mellom Oscarsborg festning og Sjøtorget sommersesongen 2017.

I sommermånedene juni, juli og august vil det bli tre daglige avganger tur/ retur Sjøtorget. I mai og i september vil det bli to daglige avganger på lørdager og søndager. Som tidligere vil Forsvarsbygg også tilby ekstraturer for større grupper utenom ruteplanen, så langt kapasiteten strekker til. 

En helhetlig ruteplan for sommersesongen 2017 er nå etablert for perioden 1. mai – 30. september. I sommermånedene juni, juli og august vil det bli tre daglige avganger t/r Sjøtorget, henholdsvis på morgenen, ved lunsjtid og på ettermiddagen. I mai og i september vil det bli to daglige avganger på lørdager og søndager, ved lunsjtid og på ettermiddagen. Som tidligere vil Forsvarsbygg også tilby ekstraturer for større grupper utenom ruteplanen, så langt kapasiteten strekker til.

Viktige premisser med den nye ruteplanen er at den ivaretar leietakerne på Oscarsborg sitt behov, samt at den oppfyller Forsvarsbyggs forpliktelse til å ivareta tilgjengeligheten for besøkende til festningen, i tråd med Forsvarsdepartementets mandat.

    - Det er en utfordring å finne balanserte løsninger som både ivaretar aktørenes interesser, sees i lys av stramme budsjettrammer og samtidig imøtekommer lokalsamfunnets ønsker. Jeg opplever at vi nå har fått en løsning som ivaretar alles interesser så langt det er mulig,sier Thorbjørn Holth, distriktssjef i Forsvarsbygg.

Gjennom kommende sesong vil man gjøre seg en erfaring ift passasjergrunnlaget. Dette vil ligge til grunn for å vurdere hyppigheten av anløp og sesongvarighet i fortsettelsen. Forsvarsbygg har gjennomført omfattende effektiviseringstiltak som har redusert sterkt de årlige kostnadene til fergedriften. Dette er gjennomført uten at rutetilbudet til publikum er redusert. Fergen går likevel fortsatt med betydelige underskudd.

    - Vi forstår godt og respekterer at handelsstanden og andre næringsdrivende i Drøbak sentrum er opptatt av de positive synergieffektene som kan utløses ved fergeanløp på Sjøtorget. Så langt det er budsjettmessig og operativt forsvarlig er vi innstilt på å opprettholde et antall anløp på Sjøtorget også i årene som kommer, avslutter Holth.

Forsvarsbygg har over mange år hatt en konstruktiv dialog med politisk og administrativ ledelse i Frogn kommune. Det er også innledet en nyttig dialog med Frogn Næringsråd. Et utvidet samspill med næringslivet skal kunne bidra til økt publikumstilstrømning både til Oscarsborg og til Drøbak sentrum. Forsvarsbygg vil til høsten ta initiativ til et møte med Frogn Næringsråd, Frogn kommune, Oscarsborg hotell&resort og museet på øya for å se på de erfaringene sesongen har gitt.

Leder av Frogn Næringsråd, Jan-Erik Pavels Smith, er positiv til samarbeidet med Forsvarsbygg;

   - Vi har hatt en konstruktiv dialog og vi er blitt lyttet til. Vi er nå enige om å utvide antall avganger midtsommers vesentlig utover det som opprinnelig var planlagt. Vi er glade for at Forsvarsbygg har kommet oss i møte på dette.  Drøbak og Oscarsborg festning bør vurderes som én og samme destinasjon, og i dette tror jeg det ligger et uforløst potensiale som kan tas ut i et samarbeid mellom Forsvarsbygg, Frogn kommune og lokalt næringsliv. Til høsten kan vi basert på årets besøkstall vurdere mulighet for flere avganger i 2018, sier Pavels Smith.

I november annonserte Forsvarsbygg et nytt ruteløyve for fergetransport mellom Oscarsborg festning og Sætre havn i Hurum. Det nye rutetilbudet vil gjøre det mulig å ta dagsturer over fjorden fra Sætre via Oscarsborg til Drøbak og tilbake. Dette vil supplere dagens faste rutetilbud mellom Drøbak og Oscarsborg som videreføres med 14- 16 daglige avganger tur – retur. Tilbudet møter et brukerbehov, og forventes å gi en positiv økt tilstrømming av besøkende, både til Oscarsborg og til handelsstanden og reiselivsnæringen på begge sider av fjorden. Forsvarsbygg er svært glade for å kunne tilby dette.

Foto: Einar Ingvaldsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.