Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reetableringsarbeidet i Trandumskogen tar form

Prosjektgruppen har nå en overordnet plan for første fase og arbeidene starter neste uke.

-Arbeidet med å reetablere Trandumskogens verdighet og respekt har høy prioritet. Allerede neste uke går vi i gang med ryddearbeidet, som legger grunnlaget for den videre tilbakeføringen som formidlingsarena, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Pål S. Henriksen.
Alt arbeid foregår i nært samarbeid og dialog med Viken fylkeskommune, Ullensaker kommune, Stiftelsen Trandum og Øvre Romerike Forsvarsforening.

Ryddearbeidet fokuserer på Trandumskogen før fellesferien

Mandag går vi i gang med å rydde opp i kvisten etter hogsten i Trandumskogen. Dette vil bli utført med bruk av kranbil fra utsiden av skogsområdet, samt med skånsom bruk av traktor. Kjøring inne i skogsområdet vil hensynta kulturminnemiljøet og minnestenene, og kun foregå i allerede etablerte kjørespor.

Onsdag fortsetter vi med å revegetere og restaurere kjøresporskadene fra hogsten. Arbeidene vil delvis bli utført av en mindre gravemaskin. Kjøresporene er arr i terrenget og er kort fortalt masser og vegetasjon som er forstyrret, komprimert og forskjøvet. For å fjerne kjørespor bør masser som er komprimert løsnes noe, før masser og vegetasjon som er skjøvet ut i ytterkant i sporene legges tilbake inn i sporene. Gravemaskinen vil arbeide seg bakover i kjøresporene, og kontinuerlig utbedre, uten at den beveger seg ut i urørt terreng.

-Det tillates ikke at det etableres nye sår eller skader under disse operasjonen, understreker Henriksen.


Høy kompetanse

Forsvarsbygg har mye erfaringer fra denne type revegeteringsarbeider fra Hjerkinn. Hjerkinn er Norges største naturrestaureringsprosjekt noensinne, og har vakt oppmerksomhet i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

- Vi legger til grunn mange av de samme prinsippene og arbeidsmetodene fra Hjerkinn, sier Henriksen. Vi har fått med oss en erfaren maskinsjåfør med spisskompetansene på denne type arbeid. To fagressurser fra Forsvarsbygg vil til enhver tid arbeide i fellesskap med han under restaureringen.

Hensikten med restaureringen er å legge til rette for gode vekstvilkår i kjøresporene, og viske ut konturene av kjørespor i området.


Tømmervirket

I dag ligger det 400 kubikkmeter tømmervirke på bakken øst for Trandumskogen, altså utenfor fredet område. Dette tømmeret begynner vi også å hente inn neste uke, og leverer det inn, slik at det ikke går tapt som ressurs.

Resterende tømmer fra hele hogsten ligger fortsatt lagret. Vi har gode og konstruktive samtaler med de andre partene om et mulig gjenbruk av dette tømmeret. Hvordan det kan gjenbrukes vil ta noe tid å avklare, og vi konsentrerer oss nå først og fremst om å finne tilfredsstillende lagring inntil videre. Noe av det som ikke stammer fra Trandumskogen kan bli sortert ut og levert, men det meste blir inntil videre tatt vare på.

-Av sikkerhetsårsaker ovenfor publikum vil Trandumskogen stenges ned under arbeidene. Hele eller deler av området vil være stengt fra mandag 28. juni til vi er ferdig påfølgende torsdag eller fredag, sier Henriksen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.