Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Risiko- og tiltaksvurdering av oljeforurensning på Andøya flystasjon

Forsvarsbygg har gjennomført en risiko- og tiltaksvurdering av oljeforurensning på Andøya flystasjon, som en del av en omfattende miljøkartlegging som har pågått siden 2017.

I årene 2017 til 2021 har det vært gjennomført omfattende miljøkartlegginger på Andøya flystasjon av Forsvarsbygg og Multiconsult. Alle områder hvor det har vært mistanke om forurensning er undersøkt, uttaler geolog og miljørådgiver i Forsvarsbygg, Tore Joranger. Joranger har stått sentralt i arbeidet, sammen med samarbeidspartner Multiconsult. Delrapporter i arbeidet er tidligere kunngjort.

Oljeforurensning
-Kartleggingen har blant annet avdekket oljeforurensning, forklarer Joranger og fortsetter:

 -Disse forurensningene er nå avgrenset og kartlagt. Det er også funnet oljeforurensning på et område, rett nord for flystasjonen, eid av Andøya kommune og Avinor. Det er ingen tegn til at det er spredt til nærliggende bolighus, og det er ikke snakk om akutt forurensing, sier han. –Vi skal likevel gjøre noen ytterligere undersøkelser for å finne ut om det finnes aktive kilder som lekker olje i dag.


Risikovurdering
Multiconsult har, som en del av arbeidet, gjennomført en risiko- og tiltaksvurdering av oljeforurensningen. - Med dagens arealbruk er det akseptabel risiko i forhold til helse og miljø, og det er dermed ikke behov for umiddelbare tiltak, påpeker Joranger. Ett unntak er mulig inneklimaproblematikk i ett bygg på flystasjonen, som vil følges opp.

Kommunen, Avinor og miljømyndighetene er holdt løpende orientert, og  vil involveres i det videre arbeidet

Alle rapporter kan lastes ned fra den tidligere publiserte nyhetssaken på www.forsvarsbygg.no

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.