Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sanering av skytebaner i Kvenvikmoen skytefelt

Vi starter del II av miljøsaneringsprosjektet i Kvenvikmoen skyte- og øvingsfelt i Alta kommune i Finnmark. 

Vi vil gjennomføre flere saneringstiltak i Kvenvikmoen, med oppstart 27. august 2018. Arbeidene vil bestå i å rydde og sikre en tidligere håndgranatbane og en panservernrakettbane. Gjerder rundt banene og skrot i terrenget skal også ryddes. Alle arbeidene vil bli utført med støtte fra forsvaret, samt med en sivil entreprenør. Forventet gjennomføringsperiode er ca. 14 dager.

Trafikkforløp

Det vil være anleggs- og tungtransport på veiene under arbeidet. Denne trafikken vil i hovedsak pågå i hverdager på dagtid. Av hensyn til fremdrift kan det tidvis påregnes arbeid på kveldstid og i helger, men dette vil bli forsøkt å unngå så langt det er mulig.
Det vil være sperringer/skilting ved anleggsområdene, og skilter ved innfartsvegene til området. Skytefeltet skal etter sanering tilbakeføres til grunneier, Finnmarkseiendommen (FEFO).

Skånsomme arbeidsmetoder

Vi ivaretar miljøoppryddingen slik at området kan tilbakeføres til naturen. Det er viktig å bevare verdfulle naturtyper. Derfor utføres alt arbeid på en skånsom måte.

Tidligere gjennomført saneringsarbeid

Feltet Kvenvikmoen har vært benyttet til øving med håndvåpen, håndgranater, panservåpen, samt sprengningsøvelser. Det har vært gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i flere runder, sist gang i 2016. Det ble da avdekket forurensede jordmasser med nivåer av tungmetallene bly, kobber og antimon. Gjennom 2017 ble det gjennomført saneringsarbeider ved skytebaner med forurensning. I tillegg ble en rekke installasjoner revet/fjernet.

Kvenvikmoen var opprinnelig et ammunisjonsdepot for tyskerne under andre verdenskrig, og ble siden bygget ut som skyte- og øvingsfelt av Heimevernet fra begynnelsen av 1970-årene.

 

 

 

FAKTA OM PROSJEKTET

Tiltakshaver: Forsvarsbygg
Prosjektleder: Harry Hellebust
Prosjekterende: Kokkersvold AS
Tiltaksplan/miljørådgiver under tiltaket: Multiconsult ASA
Byggeledelse: HR Prosjekt AS
Utførende entreprenør: Norsk Saneringsservice AS

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.