Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sikkerhetsgradert prosjektgjennomføring - erfaringer fra Politiets nasjonale beredskapssenter

Årets sikringskonferanse presenterer foredrag fra byggeprosjekter hvor sikring har vært et sentralt aspekt. Et av dem tar for seg hvordan byggingen av Politiets Nasjonale Beredskapssenter har ivaretatt prosjektsikkerhet i forbindelse med anskaffelser.

Prosjektet har brukt samspillsenterprise som gjennomføringsmodell. På Sikringsfonferansen får vi høre om hvordan samspillet mellom oppdragsgiver, eier og bruker av anlegget har fungert.

Politiets nasjonale beredskapssenter ligger langs E6, i Nordre Follo kommune, og skal huse blant annet Beredskapstroppen og Politiets Helikoptertjeneste. Det åpnes offisielt 6. november, etter halvannet års planlegging og tre års bygging.

Se video laget til den offisielle åpningen.

Justisdepartementet og Finansdepartementet har realisert prosjektet uten bruk av de statlige bygg-etatene, og etablerte en egen prosjektorganisasjon direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Foredraget vil ta for seg prioritering av sikringsmål, gjennomføring av sikringsrisiko-analyse, og avveininger knyttet til nytte-kostnad ved prosjektet.

Prosjektgjennomføring med 300 firma og 2000 mann på byggeplass
Valg av totalentreprise med samspill som kontraktmodell har åpenbare fordeler i et sikkerhetsgradert prosjekt. Det er krevende å sette ut en tradisjonell priskonkurranse, når en ikke åpent kan fortelle tilbyderne hva de skal tilby og prise. Gode verdivurderinger er avgjørende for fremdrift og kostnader i gjennomføringsfase. Hvor mye av anlegget som sikkerhetsgraderes har en sterkt påvirkning for effektiviteten i prosjektering, innkjøp og bygging. Det er en betydelig jobb å skulle klarere og autorisere ca. 2000 personer fra 300 ulike firma. I foredraget vil vi få mange eksempler på praktiske sikkerhetsløsninger prosjektledelse fant i samspill med utførende ledd.

Foredraget om Politiets Nasjonale Beredskapssenter presenteres på Sikringskonferansen 4. november av Andreas Karbøl Hanssen, Justis- og beredskapsdepartementet, og Merethe Woldseth, Metier OEC.

Les om konferansen og meld deg på her.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.