Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tidligere Skogfoss grensestasjon i Sør-Varanger til salgs

Forsvaret har endret tjenesten for Grensevakta i Sør-Varanger og har nå fått to nye moderne grensestasjoner. I den forbindelse er tidligere Skogfoss grensestasjon sagt opp og overført til Skifte eiendom for avhending.

I henhold til Statens avhendingsinstruks, og de fullmakter som er gitt av Stortinget, så er Grensestasjonen sendt ut på utvidet offentlig avklaring før den eventuelt kan selges i det åpne markedet.

Takst
Alle statlige etater, fylkeskommunen og kommunen, har forkjøpsrett til å kjøpe eiendommen til markedspris/takst fastsatt av en uavhengig takstmann. Fristen til å melde sin interesse er satt til 16. juni 2017. Hvis ingen er interessert, legges den ut for salg i det åpne markedet i løpet av sommeren.

Pasvikelven
Taksten på Skogfoss grensestasjon er satt til 1,5 millioner kroner. Grensestasjonen ble opprinnelig bygget som en «Standard» hytte i 1954 og har senere gjennomgått påbygninger og oppgraderinger. Grensestasjonen ligger ved fylkesvei 885 midt mellom Nyrud og Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, drøyt 40 kilometer sør-sørvest for Kirkenes. Grensestasjonen ligger på en liten høyde ved Pasvikelven og utgjør et lite miljø i seg selv, med hovedbygg, nyere garasje anlegg og bolig med garasje. På eiendommen rett sør for grensestasjonen er det et eldre dekningsrom.

Festetomt
Eiendommen festes fra Finnmarkseiendommen, og er oppmålt. Grunnarealet på eiendommen er til sammen på 8910 m2. Arealoppmåling på den eksisterende bygningsmasse er på tilsammen BTA 799 m2.

Skogfoss

Eiendommens bygninger

Eiendommen er i sin helhet belagt med vernevedtak. Dette medfører begrensninger i fasademessige endringer på bygningsmassen.

  • Mindre næringsbygg
  • Sjefsbolig
  • Garasje til sjefsbolig
  • Garasjeanlegg til stasjonsbygget

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.