Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Trolig verdensmestere i modellering av bygg

Nå runder «BiM-gjengen» vår to millioner kvadratmeter med digitalisert og modellert bygningsmasse. – Jeg tror ikke noen i verden har gjort dette i så stort omfang før, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Øyvind Olav Lodten.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet jobber et dedikert team med medarbeidere hos oss med å lage digitale bygningsinformasjonsmodeller (BiM) av alle Forsvarsbyggs eksisterende bygg. Prosjektet startet i 2018 og skal være ferdig innen utløpet av 2024. Prosjektet omfatter kartlegging av infrastruktur i tillegg til modellering og kapasiteter av bygg.

I løpet av sommeren vil prosjektet runde to millioner modellerte kvadratmeter bygg. Dette innebærer at nesten halvparten av alle byggene som Forsvarsbygg forvalter, nå har grunnlag for en «digital tvilling» i form av en enkel bygningsmodell.

– Hovedhensikten med prosjektet er å skaffe oversikt over kapasitetene i forsvarssektoren. Blant de mest etterspurte kapasitetene finner vi antall kontorplasser og antall sengeplasser. Disse tallene vil kunne brukes til blant annet langtidsplanlegging og i investeringssammenheng, sier Lodten.

Modellene lages på grunnlag av tegninger
Bygningsmodellene lages på grunnlag av tegninger vi har i tegningsarkivet vårt. Modellene som lages er et relativt enkelt visuelt skall der korrekte arealer, geometri, rom og volum er det viktigste.

Det er et langsiktig mål at modellene gradvis utvikles til bli fullverdige digitale tvillinger av byggene de representerer, ved at modellene skal berikes med mer informasjon om tekniske fag (elektro, vvs, betong, brann, osv).

– Bygningsmodellene baseres på siste versjon av eksisterende tegninger. Eventuelle feil og endringer må vi fange opp på befaring i bygget. På grunn av korona har vi måttet utsette de fleste befaringene, så vi får det travelt når vi nå snart kan starte med befaringer igjen, sier Lodten.


En fremtid med drift og vedlikehold ved hjelp av modellen
– Ved å koble data fra modellene mot for eksempel drift- og vedlikeholdssystemet vårt, vil man for eksempel kunne hente ut informasjon om bygningsdeler som har behov for reparasjon og utskifting, sier Lodten.

Hvis man for eksempel vil skifte ut et eller flere vinduer i et bygg, så kan man gå inn i en valgt løsning og få opp antall vinduer, størrelser, type vindu og tekniske krav som hentes fra modellene. Etterhvert kan dette også kobles mot bestillingsløsning, kostnadsberegninger og leveringstider.

Først i verden?
– Vi Forsvarsbygg er først ute i Norge med å få modeller over en så stor del av bygningsmassen. Jeg tror ikke noen i verden har gjort dette i så stort omfang tidligere. I løpet av 2024 skal vi være ferdige, sier Lodten.

Økonomiske og kvalitative gevinster
Bedre oversikt over arealer og kapasiteter gir bedre utnyttelse av eiendom, bygg og anlegg (EBA). Kunnskap om hvordan kapasiteten utnyttes kan spare unødvendige investeringer. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har regnet ut at det finnes stort potensiale for besparelser knyttet til bruk av digitale tvillinger som del av god FDVU-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold).
– Med det arbeidet som Forsvarsbygg har iverksatt, forventes det flere muligheter for å ta ut både økonomiske og kvalitative gevinster i årene som kommer, sier Lodten

Fakta

Forsvarsbygg forvalter en bygningsmasse på 4 121 631 kvadratmeter. Disse er fordelt på 12 854 bygg og anlegg. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.