Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi søker innovatører til å utvikle fleksible og mobile verkstedsmoduler til deployering av F-35 kampfly

Prosjektleder i Forsvarsbygg, Britt-Helen Kvittingen, venter spent på responsen når hun nå til 1. juni inviterer markedet til å delta på digital dialogkonferanse om å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg til Luftforsvarets F-35 kampfly.

Forsvaret har lenge vært i prosess med å fase inn kampflyet F-35 som skal ta over for de gamle F-16 kampflyene. De siste årene er det etablert F-35 hovedbase på Ørland med en fremskutt base på Evenes. I 2025 forventes det at F-35 er fullt operativt med 48 fly i Norge.

Klikk her for å se prosjektets animasjonsvideo!

Klikk her for å se opptaket fra dialogkonferansen 1. juni 2022.

Har behov for smarte løsninger for deployering
Når flyene skal utstasjoneres (deployeres) ved midlertidige baser ute i verden, har disse stedene ofte svært begrenset infrastruktur. Det betyr at Forsvaret må ta med seg alt av utstyr som gjør det mulig å bo, jobbe og utføre oppdrag ved den midlertidige flybasen. Alt av dette utstyret skal kunne fraktes på en så mobil, fleksibel og bærekraftig måte, enten de frakter det til lands, vanns eller gjennom lufta.

Trenger tre mobile verksteder
– I dag mangler Luftforsvaret gode nok løsninger for raskt å kunne etablere nødvendige fasiliteter som blant annet kontor, verksted og oppholdsrom. Blant annet har de behov for kunne ta med seg komplette verksteder for lakkering, hjulbytte og redningsutstyr ut til midlertidige baser. Dette må kunne pakkes ned, transporteres og pakkes opp igjen enkelt og effektivt av Forsvarets eget personell, slik at Luftforsvaret kan konsentrere seg mest mulig om å holde kampflyene operative, sier prosjektleder Kvittingen.

Har du ideer mulige løsninger? Ta kontakt med oss
– Vi inviterer nå til en dialogkonferanse som forberedelse til en konkurranse for å utvikle vårt nye deployeringssystem for Luftforsvaret. Vi er interessert i å komme i kontakt med innovatører som kan svare på noen av disse behovene, sier Kvittingen.

Innovasjonen skal også ha nytteverdi for andre virksomheter
Selv om Luftforsvaret er hovedbruker for dette konkrete prosjektet, er det et krav at løsningen også med enkle justeringer også kan brukes av andre virksomheter i det sivile samfunnet, som for eksempel beredskapsetatene og humanitære organisasjoner.
– Vi ser for oss at innovasjonen også vil kunne være nyttig for eksempel brann- og redningsetater, sier Kvittingen.

Dialogkonferansen skal gi mer innsikt for å lage konkurransegrunnlag for innovasjonspartnerskap
Markedsdialogen består av en felles digital dialogkonferanse og individuelle digitale én-til-én møter. Når dialogkonferansen er gjennomført, utarbeider vi konkurransegrunnlaget for å inngå innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører.
– Vi skal bruke innsikten vi får fra dialogkonferansen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for et påfølgende innovasjonspartnerskap, sier Kvittingen.

Fakta:

Innovasjonspartnerskap
Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før.
Tilskudd fra Innovasjon Norge

Forsvarsbygg har fått tilskudd på inntil 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap med leverandører der målsettingen er å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg.

Ny dialogkonferanse 1. juni 2022
Over 70 innovatører fulgte den første digitale dialogkonferansen vår i februar 2021 om å utvikle fleksible og mobile bygg for å bidra til et godt totalforsvar i Norge. Dialogkonferansen og en-til-en-møtene gav oss verdifull informasjon om hva som finnes i markedet i dag, og om hvilke utfordringer som vi står overfor.

Nå har vi videreutviklet prosjektet og inviterer herved markedet til en ny digital dialogkonferanse onsdag 1. juni. Målsettingen er å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg i forbindelse med deployering med F-35 kampfly til andre baser med manglende infrastruktur.

Samarbeidspartnere
Prosessen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovasjon Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Prosjektet skal pågå frem til 2023.

Bildetekster til bildene over:

​Bilde 3: Teknisk personell skifter nesehjul på F-35A i et shelter. Dette skjer under øvelsen Falcon Deploy 2021 på Evenes flystasjon. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Bilde 4: F-35A blir sjekket av teknisk personell under en øvelse på Evenes flystasjon i 2021. Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen.

Bilde 5: F-35A kampfly fra Luftforsvaret flyr over Bardufoss flystasjon under vinterøvelsen Cold Response 2022. Foto: Thorbjørn Kjosvold/ Forsvaret.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.