Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Viktig plan for Hjerkinn-prosjektet på høring

Fylkesmannen i Oppland har nå sendt verneplan om Hjerkinn skytefelt ut på høring.

Forslaget inneholder to vernealternativer. Begge alternativene innebærer en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og vern av et svært viktig område for villreinstammen i Snøhetta.

Sirkelen sluttes
Verneforslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak i 1999 om å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i eksisterende verneområder. Vedtaket var den gang et viktig «avbøtende tiltak» ved opprettelsen av et nytt «klasserom» for Forsvaret, nemlig Regionfelt Østlandet på Gråfjell i Åmot kommune i Hedmark. Det nye skyte- og øvingsfeltet ble tatt i bruk av Forsvaret i 2006.


Fra skytefelt til verneområde
 
-Skytefeltet skal tilbake til naturen. Et tidligere skytefelt skal bli naturvernområde og nasjonalpark. Det unike tilbakeføringsprosjekt på Hjerkinn er derfor direkte koblet til denne tanken, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.


Vegen videre
 
-Det er viktig for oss å få en endelig verneplan på plass slik at vi kan legge den endelige kursen frem mot prosjektets avslutning i 2020. 

-Både små og store saker vil bli avklart gjennom planen, og vi vil naturligvis fremme våre egne synspunkt som en del av høringen. Den vedtatte verneplanen vil være en svært viktig milepæl for oss.

Les mer om verneplanen her.

Foto: Trond Enemo, Dagmar Hagen/NINA og Geir Olav Slåen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.