Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nøkkeltall 2022

11,2

 

 

Våre totale kostnader var 11,2 milliarder kroner

 

 356

 

Vi hadde 356 aktive investeringsprosjekter i ulike faser

 196

Vi solgte forsvarseiendom for 196 millioner kroner i 2022

 

 5,8

Salg av eiendom har gitt 5,8 millarder til å styrke Forsvarets operative evne

 4 164 642 Vi forvalter en bygningsmasse på 
4 164 642 kvm
  12 866 Vi forvalter 12 866
bygg og anlegg i hele landet
 1366  årsverk    1413  ansatte
 26 %  kvinneandel    769  vi har utført vedlikehold for 769 millioner kroner i 2022
3,1 millioner kvadratmeter er avhendet siden 2001    50 449

 kvadratmeter er avhendet i 2022

 2,9 millioner mennesker besøkte festningene   4,0

Vi gjennomførte byggeprosjekter for om lag 4,0 milliarder kroner

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.