Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fakta om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Vi vart oppretta i 2002, og er i dag den største offentlege eigedomsaktøren i Noreg.

I dag varetek vi Forsvaret sine behov gjennom planstyrt vedlikehald og fornying av den totale eigedomsporteføljen med 12 878 bygg og anlegg, på totalt 4 070 555 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt over heile landet.

I 2016 omsette vi for 9,5 milliardar kroner. Sidan 2002 har vi avhenda over 2 882 727 kvadratmeter ikkje føremålstenleg eigedom. Sal av eigedom i 2016 har gjort at sektoren fikk tilbakeført 414 millionar kroner netto til å styrkje den operative evna til Forsvaret.

Vi hadde i 2016 1 372 tilsette fordelt på 1 297 årsverk. Vi er til stades der Forsvaret er.

Hovudkontoret vårt er i Oslo.

Som organisasjon er vi underlagt Forsvarsdepartementet, på linje med til dømes ForsvaretNasjonal tryggingsmyndigheit og Forsvarets forskingsinstitutt.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.