Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fakta om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Forsvarsbygg vart oppretta i 2002, og er i dag den største offentlege eigedomsaktøren i Noreg.

Vi varetek Forsvaret sine behov gjennom planstyrt vedlikehald og fornying av den totale eigedomsporteføljen med 12 407 bygg og anlegg, på totalt 4 072 801 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt over heile landet.

I 2015 omsette vi for 7 milliardar kroner. Sidan 2002 har vi avhenda over 2 861 805 kvadratmeter ikkje føremålstenleg eigedom. Sal av eigedom har gjort at sektoren har fått tilbakeført 3,5 milliardar kroner netto til å styrkje den operative evna til Forsvaret.

Vi har 1745 tilsette fordelt på 1581 årsverk. Vi er til stades der Forsvaret er, i 365 av 428 kommunar i landet.

Hovudkontoret vårt er i Oslo.

Som organisasjon er vi underlagt Forsvarsdepartementet, på linje med til dømes ForsvaretNasjonal tryggingsmyndigheit og Forsvarets forskingsinstitutt.

Fant du det du lette etter?