Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fakta om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er ein etat i forsvarssektoren. Vi er underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Vi vart oppretta i 2002, og er i dag den største offentlege eigedomsaktøren i Noreg. 

I dag varetek vi Forsvaret sine behov gjennom planstyrt vedlikehald og fornying av den totale eigedomsporteføljen med 12 854 bygg og anlegg, på totalt 4 121631 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt over heile landet.

Dei totale kostnadene for 2020 var 9,7 milliardar kroner. Sidan 2001 har vi avhenda 3 millionar kvadratmeter ikkje føremålstenleg eigedom. Sal av eigedom har gjort at forsvarssektoren har fått attende rundt 5,5 milliardar kroner netto til høgare prioriterte oppgåver.

Vi hadde i 2020 1 474 tilsette fordelt på 1 415 årsverk.

Vi er til stades der Forsvaret er. Hovudkontoret vårt er i Oslo.

Plassen vår i sektoren

Forsvarsbygg er ein offentleg etat, underlagt Forsvarsdepartementet.

Til saman er det fire etater i forsvarssektoren: ForsvaretForsvarsmateriell, Forsvarets forskingsinstitutt og Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg sin organisasjon

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.