Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Faktura

Alle leverandører skal sende faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med EHF-standarden (elektronisk handelsformat). 

Hvordan sende faktura?

Forsvarsbyggs fakturaadresse er 975950662.

På Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sine sider finner du informasjon om hvordan du sender faktura etter EHF-standarden.

Krav til merking av faktura

Alle fakturaer skal inneholde:

  • Ressursnummer til attestant/mottaker <fyll inn ressursnr.> oppgis under «Buyer reference», eventuelt innkjøpsordrenummer <fyll inn innkjøpsordrenr.> oppgis «Order reference».
  • «Prosjektnummer ………, kontraktsnr. ……….». – oppgis i beskrivelsesfelt.
  • Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, E002 osv.).

Ved manglende eller feil merking vil leverandøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen ikke vil bli behandlet. Leverandøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt faktura med ny fakturadato og nytt forfall.

Betalingsfrist

Forsvarsbygg krever 1 måned betalingsfrist etter mottak av faktura.

Spørsmål

Spørsmål om fakturering kan sendes til regnskap@forsvarsbygg.no.

KONTAKT

Smilende kvinne på vårt servicesenter med hodetelefoner med mikrifin

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.