Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Forsvarsbygg samler inn og bruker personopplysninger. Vi har sikringstiltak for når opplysninger overføres, behandles og oppbevares - for å sikre at dine personopplysninger ikke kommer på avveie.

Kontaktinformasjon
Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 OSLO

Org.nr. 975950662

Besøksadresse:
Grev Wedelsplass 5, 0151 OSLO
Tlf. 468 70 400
E-post: servicesenter@forsvarsbygg.no
Nettside: www.forsvarsbygg.no

Har du spørsmål om innsyn, krav om retting eller sletting av opplysninger, ta kontakt via e-post: servicesenter@forsvarsbygg.no.

Behandlingsansvarlig
Forsvarsbygg, ved direktøren, har det overordnede ansvaret for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ansvar for etterlevelse og utførelse av personvern i våre daglige oppgaver ligger hos våre medarbeidere og følges opp av leder på alle nivåer.

Behandling av personopplysninger på www.forsvarsbygg.no
Webredaktøren har det daglige ansvaret for Forsvarsbyggs behandlinger av personopplysninger på forsvarsbygg.no, med mindre annet er oppgitt. Det er frivillig for deg som besøker nettsidene våre å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev, påmelding til kurs og konferanse og kjøp av Sikringshåndboka. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Itera er Forsvarsbyggs databehandler og leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Itera. Det er kun Forsvarsbygg og Itera som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen avtale mellom Forsvarsbygg og Itera regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk
Forsvarsbygg samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på forsvarsbygg.no. Formålet med dette er å hente ut statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler er hvor mange som besøker våre sider, hvor lenge besøket varer, og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode og som kjører på servere hos Google.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Automatisk lagring av informasjon - cookies
Forsvarsbygg.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå samtykket i lagring av informasjonskapsler.

Vi benytter blant annet følgende informasjonskapsler på forsvarsbygg.no:

"_ga" og "_gat": Tredjeparts informasjonskapsel som blir brukt til å hente statistikk om hvordan besøkende benytter nettstedet. Forsvarsbygg bruker analyseverktøyene Google Analytics og Google Tag Manager. Forsvarsbygg.no bruker anonymizeIp både for GA og GTM og datainnsamling for annonseringsfunksjoner er slått av.

"ASP.NET_SessionId": Sesjonsinformasjonskapsel som er nødvendig for at nettstedet skal fungere, og blir definert når siden lastes. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.

Vi bruker disse opplysningene til å generere statistikk, blant annet hvilke sider som er mest populær og hvilken informasjon brukerne søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner.

Hvordan avvise informasjonskapsler
På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonsskapsler. Om informasjonskapsler på www.nettvett.no

Nyhetsbrev
Forsvarsbygg sender ut nyhetsbrev opp til ti ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. EPIserver er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Saksbehandling og arkiv
Forsvarsbygg bruker ePhorte arkiv- og saksbehandlersystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. ePhorte er et arkiv- og saksbehandlingssystem fra leverandøren Evry som følger offentlige standarder (NOARK). Arkivleder har det daglige ansvaret for drift av systemet og det manuelle arkivet, og det er utarbeidet rutiner for bruk av dette. Respektive avdelingsdirektører følger opp at saksbehandlingen står i samsvar med rutinene.

Forsvarsbygg behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver - blant annet personopplysningsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon som den registrerte måtte oppgi under saksbehandlingen.

Alle har rett til innsyn i saksdokumenter og opplysninger. Unntak gjelder for taushetsbelagte opplysninger. Retten til innsyn gjelder fra det tidspunktet dokumentet er registrert.

Forsvarsbygg oppbevarer selv sitt historiske arkiv. Deler av arkivene er avlevert til offentlige depotarkiv, som Riksarkivet.

Forsvarsbygg er pålagt å gjøre sine offentlige postjournaler tilgjengelig for allmennheten på Internett. En journal er systematisk og fortløpende registrering av alle inngående og utgående saksdokumenter. Journalene gjøres tilgjengelig på en portal som kalles eInnsyn. Det betyr at det er en samordning av offentlige postjournaler i en tjeneste på internett som er allment tilgjengelig.

I offentlighetsforskriften er det spesifisert en del opplysninger som ikke skal framgå av offentlig journal og journaler som legges ut på nettet. Videre skal personnavn ikke kunne søkes frem i eInnsyn om innføringen er eldre enn ett år.

Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn via eInnsyn, e-post og lignende blir registrert og journalført i sakarkivet ePhorte. Alle innsynskrav fra privatpersoner vil være søkbare i eInnsyn i ett år. Det kan komme begjæringer om innsyn i denne type dokumenter, noe vi normalt vil gi.  

E-post, telefon, chat og SMS
Forsvarsbygg benytter e-post, telefon, chat og SMS som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle våre lovpålagte oppgaver.

Chat-logger blir ikke lagret, og Forsvarsbygg foretar heller ikke samtaleopptak. Dersom en telefonsamtale, e-post, chat eller SMS er knyttet til en enkeltsak, vil relevante opplysninger kunne bli notert ned og journalført for bruk videre i saksbehandlingen.

Forsvarsbyggs ansatte benytter e-post i vanlig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Når ansatte går av, slettes e-postkontoene - men enkelte relevante e-poster vil bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer og klokkeslett) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Liste over besøkende
Besøkende i Forsvarsbyggs hovedkontor i Oslo føres inn i et registreringssystem fra Stanley Security AS. Registrerte opplysninger er tilgjengelige tre måneder tilbake i tid. Besøkende i Forsvarsbyggs øvrige lokasjoner føres inn i besøksprotokoll.

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.