Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarets renhold tilbake til sektoren

04.01.2023: På oppdrag fra Forsvarsdepartementet starter Forsvarsbygg nå arbeidet med å bygge opp renholdsorganisasjonen.

Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg vil få ansvaret for renholdet i forsvarssektoren som del av en helhetlig eiendomsforvaltning. 

- Vi ønsker en løsning for renholdet som samlet sett er bedre enn vi har i dag, sier forsvarsminister, Bjørn Arild Gram (Sp).

Etablerer en av Norges største renholdsorganisasjoner

Renhold i forsvarssektoren omfatter om lag en million kvadratmeter og ivaretas i dag i stort av flere private aktører. Omfanget samlet sett utgjør en av de største renholdsleveransene i Norge og berører et stort antall ansatte.

Gradvis oppbygging frem til utgangen av 2024

-Ambisjonen er å få til en bedre løsning for renholdet enn vi har i dag samlet sett. Regjeringen har vært opptatt av at dette skal gjøres skikkelig og planlegges godt. Dette både av hensyn til berørt personell og til etableringen av en profesjonell organisasjon for å håndtere renhold i et så vidt stort omfang. Tilbakeføringen vil starte i 2023, og målet er at alt daglig renhold er tilbakeført i løpet av 2024, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Tett dialog med ansatte, brukere og leverandører ivaretas

Forsvarsbygg starter nå arbeidet med å bygge opp renholdsorganisasjonen med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag.

-I arbeidet blir det viktig med tett dialog med de ansatte, brukerne og dagens leverandører, slik at vi tar med oss de gode erfaringene fra dagens løsning, sier direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Renhold er del av vedlikeholdet

-Jeg er utålmodig etter å få gjennomført tilbakeføringen, men har respekt for at dette må planlegges godt for å sikre en varig løsning og en smidig overgang for alle berørte. Denne regjeringen er opptatt av at renholdspersonellet skal ha en trygg og god arbeidshverdag. Som del av arbeidet med å utvikle renholdstjenesten, blir det viktig å se på mulighetene som ligger i ny teknologi og synergier med den øvrige eiendomsforvaltningen i Forsvarsbygg, herunder renholdstjenesten som del av førstelinje-vedlikeholdet, sier Gram.

 

Bakgrunn

  • Beslutningen om å tilbakeføre forsvarssektorens renhold er en oppfølging av Hurdalsplattformen der det stadfestes at regjeringen vil «sørgje for at reinhaldet i heile forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets eigen regi».
  • Det er naturlig at alt daglig renhold utføres av Forsvarsbygg, som allerede drifter og vedlikeholder byggene i forsvarssektoren.
  • Forsvarsbygg skal etablere en stor renholdsorganisasjon med mer enn 400 ansatte. Oppbyggingen vil skje med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag. Det gjelder i prinsippet alle renholdslederne og renholderne. 
  • Renholderne som kommer til Forsvarsbygg, vil bli ansatt som i en virksomhetsoverdragelse, til betingelser som statsansatt. Mer informasjon kommer når vi vet mer.
  • Det vil være behov for å kunne leie inn arbeidskraft for å bla. ta kapasitetstopper og bla. spesialisert renhold.
  • Vi er opptatt av å sikre god ivaretakelse av personellet og gode renholdstjenester.
  • Godt renhold er viktig for helsen og trivselen til alle de 17.000 menneskene som jobber i Forsvaret. 
  • Godt vedlikehold bidrar til mindre slitasje og lengre levetid for de nesten 13.000 byggene og anleggene over hele landet.
  • Godt renhold styrker derfor Norges forsvarsevne. 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.