Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Renhold i forsvarssektoren

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Forsvarsbygg utredet og anbefalt hvordan en tilbakeføring av renholdstjenesten kan gjøres på en god måte.

Beslutningsgrunnlag

Forsvarsbygg oversendte utredningen til Forsvarsdepartementet innen fristen den 01.06.22, etter å ha fått oppdraget den 25.01.22. Utredningen er et beslutningsgrunnlag for når, hvordan og i hvilken grad renholdet skal tilbakeføres.

Et omforent arbeid

Det har også blitt vurdert hvor i forsvarssektoren renholdet bør organiseres.  Alle etatene i forsvarssektoren har deltatt i utredningsarbeidet. Det vil si Forsvaret, Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsbygg.

Tilbakeføringen bygger på kravet om at ansatte skal ivaretas i tråd med lov- og avtaleverk samt krav til kvalitet og forsvarlig effektivitet.

Anbefaler at renholdet tilbakeføres til Forsvarsbygg

Forsvarssektorens omforente anbefaling er at renhold legges til Forsvarsbygg. Det synes naturlig siden Forsvarsbyggs kjernevirksomhet er utvikling, drift og vedlikehold av forsvarssektorens bygg og anlegg. 

Fremdrift

Det er ikke besluttet hvor, når og hvordan renholdet skal organiseres. 

 

 

Bakgrunn

  • Regjeringens Hurdalsplattform sier at renhold skal overføres til forsvarssektoren. Det står: "Sørgje for at reinhaldet i heile forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets eigne regi." 
  • Det betyr at flest mulig renholdere skal bli ansatt i sektoren med fortsatt innkjøp av renhold der det er nødvendig.
  • Siden vi allerede har ansvaret for drift og vedlikehold av forsvarssektorens bygg og anlegg, anbefales det at renholdet tilbakeføres til Forsvarsbygg.
  • Vi forvalter Norges største offentlige eiendomsportefølje. Det er nærmere 4.2 millioner kvadratmeter spredt over nesten 13.000 bygg i hele Norge.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.