Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Logo

Logoen kan gjengis i farger, sorthvitt og sort og hvit strek. Variantene finnes midtstilt og venstrestilt, og på norsk, engelsk og nordsamisk. Logovarianten tilpasses kommunikasjonsflate og målgruppe. Logoen bør i størst mulig grad gjengis i farger.

Logoen er satt sammen er våpenskjold og navnetrekk.

Kronen er alltid det øverste elementet

Et heraldisk våpenskjold med rikskrone skal behandles med respekt. Ingen elementer skal settes over kronen. Våpenskjoldet skal ikke gjengis på produkter av dårlig kvalitet, eller der det er vanskelig å gjengi skjoldet, f.eks i veldig små størrelser.

Logoene skal ligge på nøytral ensfarget bakgrunn, eller rolige bildeflater som ikke forstyrrer det heraldiske våpenet og navnetrekket.

Bruk logovariantene som kan lastes ned fra denne siden. Forsvarsbyggs kommunikasjonsavdeling hjelper deg hvis du har behov som krever spesielle tilpasninger.  Logoene kan ikke brukes i kommersiell sammenheng uten at dette er avtalt med Forsvarsbygg.

Plassering av flere logoer

Våpenskjold med riksløven og krone skal stå øverst og lengst til venstre. Logoer sorteres alfabetisk eller etter viktighet / ansiennitet hvis ikke annet er avtalt. Eks. rekkefølge: Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg, sivile aktører uten heraldisk våpen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.