Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Føringer og prosess

Her har du en kort oppsummering av eiendommens innhold, eierskap og prosessen mot salget i 2023.

I 2016 vedtok Stortinget å legge ned Kjeller flyplass i 2023. Eiendommen på 1100 dekar har et verdifullt kulturmiljø som utdannelsesinstitusjon, flyfabrikk og operativ base for Hærens flyvåpen siden 1912. Under 2. verdenskrig ble flyplassen utsatt for to bombeangrep, men ble gjenoppbygget og har vært i full drift siden.

Bevarte formålsbygg

Det meste av bygningsmassen ved Kjeller er robuste formålsbygg som fremstår med mulighet for alternativ bruk uten at verneverdien svekkes. Blant den bevarte bygningsmassen er det verksted, haller, lager, kontorbygg, garasjer, vaktbygg, brannstasjon, prøvebukkhus og kjørehus. Foruten bygg er det en mindre minnelund med Bautaen over omkomne flyelever, Gustav von Segebaden og bombingene under andre verdenskrig.

Miljøkarlegging bekrefter lite forurensning

Forankret i avhendingsinstruksen startet Forsvarsbygg som grunneier i 2017 opp et svært omfattende kartleggingsarbeid av hele eiendommen for å avdekke tilstand og forurensing etter både krigshandlinger og mange års bruk som flyplass. Våren 2020 kunne Forsvarsbygg konkludere med at eiendommen er mindre forurenset enn man hadde regnet med.

Miljøkartleggingsprosjektet har inndelt eiendommen i 10 områder der man av åtte ferdig behandlede områder kan konkludere med at syv med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling. Ett identifisert område på cirka 80 dekar trenger særskilte tiltak med hensyn til etterbruk. De øvrige områdene vil være ferdig kartlagt i god tid før 2023 og dokumenteres forløpende med offentlige tilstandsrapporter. Du finner alle de ferdige miljørapportene her på siden.

Lillestrøm kommune er arealmyndighet

Det er Lillestrøm kommune som er arealmyndighet over eiendommen. I løpet av 2020 skal visjon og målsetninger for hva området skal benyttes til behandles politisk av kommunens folkevalgte politikere. Det vil deretter jobbes med å få på plass en delarealplan for bruken av hele området til vedtak i 2023.

Riksantikvaren har jobbet lenge med ulike vurderinger av fredningstiltak på eiendommen. Deres endelige forslag vil bli lagt frem etter den politiske behandlingen om videre bruk av området høsten 2020. Forsvarsbygg samarbeider med Lillestrøm kommune, Riksantikvaren og Aspelin Ramm for å ivareta Kjellers forsvarshistoriske verdier.  

Avhending av forsvarseiendom

I tråd med Stortingets beslutning skal Forsvarsbygg inndele i tomter og selge eiendommen. Grunnprinsippet i Instruks om avhending av statlig eiendom m.v. fastsatt ved Kongelig resolusjon med hjemmel i Grunnloven §19 er at tilbakeføringen av fast eiendom skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten. I henhold til regelverket har stat, fylkeskommuner og kommuner forkjøpsrett på forsvarseiendom.

Avhending skal skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av Stortinget. Dette kan skje ved at eiendommen blir solgt gjennom en åpen budrunde eller til en takst som er fastsatt av en uavhengig takstmann. Taksten må være gjennomført på et tidspunkt nær opptil når salget skal gjennomføres.  Eiendommen skal som hovedregel avhendes til den som gir høyest bud. Denne regelen kan bare fravikes dersom det vil være økonomisk mer fordelaktig for staten å avhende til en annen. Ved salg av eiendom til næringsvirksomhet gjelder regler og retningslinjer fastsatt i EØS-regelverket.

Aspelin Ramm kjøpte tomt i 2017

Frem til 2011 var eiendommen på Kjeller heleid av den norsk stat. Da ble deler flyplassen skilt ut i forbindelse med opprettelsen av Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM). I 2017 ble dette området av eiendommen solgt til eiendomsselskapet Aspelin Ramm som ønsker å bygge en stor andel boliger på området. I2018 så selges statseide AIM til Kongsberg Aviation Manintenance services (KAMS).

Dokumentene fra miljøkartleggingen finnes samlet på siden "Vi miljøkartlegger".

Øverst til høyre på denne siden ligger en presentasjon av hele eiendommen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.