Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi miljøkartlegger

- I store trekk er eiendommen lite forurenset.  Med små tiltak kan mesteparten utvikles og brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm, sier Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Åtte av områdene som er kartlagt, har vi nå dokumentasjon på at syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017). På området merket rødt må det iverksettes tiltak tilpasset ny bruk, sier prosjektlederne Therese Frivåg Lund og Pål Skovli Henriksen (Foto: Foto: Kartverket, Geovekts og kommuner - Geodata AS/påtegninger er det Forsvarsbygg som har ansvaret for)

Kjeller har vært operativ flyplass i over 100 år. Siden 2017 har vi arbeidet med å miljøkartlegge området ved hjelp av kartlegging av historiske forurensningsdata, omfattende miljøtekniske undersøkelser, kartlegging av natur- og biomangfold (inklusive tilleggsvurderinger for området Måsan) og eksplosivkartlegging.

I store trekk er eiendommen lite forurenset, de fleste områder kan med små tiltak utvikles til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm kommune.

Åtte av ti områder er kartlagt

Totalt er 900 dekar av eiendommens totale areal på 1100 dekar nå kartlagt gjennom omfattende undersøkelser og tilstanden dokumenteres gjennom miljørapporter utført av eksterne konsulenter.

- I det grundige kartleggingsarbeidet har vi delt eiendommen inn i ti områder, forklarer Skovli Henriksen. Åtte av områdene er kartlagt, der syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017).

EOD Frank Robert Pettersen jobber med kartlegging våren 2020

Bidetekst: Nå er de siste 100 dekarene med ubebygd område kartlagt.  (Invisio, Mark Purnell) 

Kartlegger under begygd areal til slutt

- I 2020 ble de siste dekarene med ubebygd område kartlagt. Områdene som nå ikke er miljøkartlagt er areal som er bebygd. Med endret fremdrift på kommunens arealprosess så vil det utarbeides en tilpasset fremdriftplan på ferdigstillelse av dette arbeidet, fortsetter Skovli Henriksen.

Venter ingen overraskelser på resterende områder

Kartleggingen av siste del med ubebygd areal har gitt oss god oversikt over innholdet på store deler av eiendommen. Vi har også overblikk over hva som med stor sannsynlighet venter oss i den videre kartleggingen, fortsetter prosjektlederen. 

Forsvarsbygg går svært grundig frem i kartleggingen og det har blitt gjennomført et svært grundig arbeid siden oppstart i 2017. Det ikke skal være noen tvil om mulighetene og begrensningene området representerer for både kommunen og regionen forøvrig. 

Miljørapportene er tilgjengelig her

Alle områdene miljøkartleggingen har vært inndelt i er dokumentert gjennom miljørapporter utarbeidet av ekserne aktører. Rapportene har blitt publisert på denne siden forløpende og alle ligger nå samlet tilgjengelig for alle her på denne siden. 

Hensikten er å få full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensingen på flyplassen. Dette vil danne grunnlaget for en detaljert tiltaksplan og videre oppryddingsarbeid når etterbruken er bestemt.  - Resultatet av miljøkartleggingen er viktig for Lillestrøm kommunes realisering av sin visjon om fremtidsbyen Kjeller med et trygt bomiljø, tilslutter prosjektleder Therese Frivåg Lund.

Unik miljøekspertise

Forsvarsbygg har lang erfaring med å kartlegge og rydde forurenset grunn i oppgaven med å ta ansvar for natur- og miljø. Blant annet fra prosjektet «Ny by og ny lufthavn» i Bodø og store skytefelt, som på Dovre. 

- I Bodø  gjennomførte vi en storstilt miljøkartlegging både på land og i sjø for å identifisere miljøgifter. Arbeidet ble gjennomført i dialog med miljøvernmyndighetene, Avinor, Forsvaret og Bodø kommune. Arbeidet vi har gjennomført på Hjerkinn skytefelt på Dovre, Norges-historiens største naturrestaureringsprosjekt, har også kommet Kjeller til gode, avslutter Henriksen. 

 

 

Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.
Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.

Metalldetektor på hjul: Vi har tilgang til svært avansert utstyr for å kunne gjøre grundige undersøkelser. Dette magnetometeret brukes på Kjeller til å avdekke større metallgjenstander flere meter ned i bakken.  

Kontakt oss

Therese Frivåg Lund

Prosjektleder Kjeller

Image "Therese tilpasset.jpg" without description

Fakta

  • Forsvarsbygg går nå inn i siste fasen av miljøkartleggen av eiendommen som skal utvikles og selges
  • Kartleggingene innbærer gjennomføring av omfattende undersøkelser av historisk forurensningsdata, miljøtekniske undersøkelser, natur- og biomangfold (tilleggsvurderinger for Måsan) og eksplosivkartlegging.
  • På Kjeller gjennomfører vi miljøkartlegging på en trygg og god måte basert på solid erfaring fra lignende prosjekter.
  • Miljørapportene for delområdene er alle oppdaterte. 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.