Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vi miljøkartlegger

- I store trekk er eiendommen lite forurenset, så vi kan allerede nå konkludere med at de fleste områder med små tiltak kan brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm, sier Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Åtte av områdene er kartlagt, der syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017), sier prosjektlederne Therese Frivåg Lund og Pål Skovli Henriksen (Foto: Foto: Kartverket,
Geovekts og kommuner - Geodata AS/påtegninger er det Forsvarsbygg som har
ansvaret for)

Kjeller har vært operativ flyplass i over 100 år. Siden 2017 har vi arbeidet med å miljøkartlegge området ved hjelp av kartlegging av historiske forurensningsdata, omfattende miljøtekniske undersøkelser, kartlegging av natur- og biomangfold (inklusive tilleggsvurderinger for området Måsan) og eksplosivkartlegging.

I store trekk er eiendommen lite forurenset, så vi kan allerede nå konkludere med at de fleste områder med små tiltak kan brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm kommune.

Åtte av ti områder er kartlagt

Totalt er 629 dekar av eiendommens totale areal på 1100 dekar nå kartlagt gjennom omfattende undersøkelser og tilstanden dokumenteres gjennom omfattende miljørapporter utført av eksterne konsulenter.

- I det grundige kartleggingsarbeidet har vi delt eiendommen inn i ti områder, forklarer Skovli Henriksen. Åtte av områdene er kartlagt, der syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017).

EOD Frank Robert Pettersen jobber med kartlegging våren 2020

Bidetekst: Miljøkartlegginen skal være avsluttet i god tid før 2023 (Invisio, Mark Purnell) 

Flystripen kartlegges til slutt

- I løpet av 2020 skal vi etter planen kartlegge cirka 100 dekar, og i 2021 vil ytterligere et område på 160 dekar stå for tur. Det siste området som da gjenstår er flystripa på cirka 75 dekar, der det fortsatt er usikkert om når arbeidet blir ferdig. Uansett blir det i god tid før 2023, fortsetter Skovli Henriksen.

Venter ingen overraskelser på resterende områder

- Kartleggingen har nå kommet til et punkt der vi har god oversikt over innholdet på store deler av eiendommen. Vi har også overblikk over hva som med stor sannsynlighet venter oss i den videre kartleggingen av de resterende områdene, fortsetter prosjektlederen. Det som imidlertid er svært viktig er at riktig informasjon blir tilgjengelig for alle slik at viktige diskusjoner og beslutninger vedrørende fremtidig bruk av dette området baseres på fakta.

Miljørapportene blir tilgjengelig her

Rapportene vil forløpende blir gjort tilgjengelig her på denne siden. Forsvarsbygg går svært grundig frem i kartleggingen slik at det ikke skal være noen tvil om mulighetene og begrensningene området representerer for både kommunen og regionen forøvrig. 

Hensikten er å få full oversikt over omfang, risiko og konsekvenser av forurensingen på flyplassen. Dette vil danne grunnlaget for en detaljert tiltaksplan og videre oppryddingsarbeid.  - Resultatet av miljøkartleggingen er viktig for Lillestrøm kommunes realisering av sin visjon om fremtidsbyen Kjeller med et trygt bomiljø, tilslutter prosjektleder Therese Frivåg Lund.

Unik miljøekspertise

Forsvarsbygg har lang erfaring med å kartlegge og rydde forurenset grunn i oppgaven med å ta ansvar for natur- og miljø. Blant annet fra prosjektet «Ny by og ny lufthavn» i Bodø og store skytefelt, som på Dovre. 

- I Bodø  gjennomførte vi en storstilt miljøkartlegging både på land og i sjø for å identifisere miljøgifter. Arbeidet ble gjennomført i dialog med miljøvernmyndighetene, Avinor, Forsvaret og Bodø kommune. Arbeidet vi har gjennomfører i Hjerkinn skytefelt på Dovre avslutter vi i år og har blitt Norges-historiens største naturrestaureringsprosjekt. Denne erfaringen har kommet arbeidet på Kjeller til gode, avslutter Henriksen. 

 

 

Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.
Metalldetektor på hjul står ute på et jorde.

Metalldetektor på hjul: Vi har tilgang til svært avansert utstyr for å kunne gjøre grundige undersøkelser. Dette magnetometeret brukes på Kjeller til å avdekke større metallgjenstander flere meter ned i bakken.  

Kontakt oss

Therese Frivåg Lund

Prosjektleder Kjeller

Image "Therese tilpasset.jpg" without description

Fakta

  • Forsvarsbygg går nå inn i siste fasen av miljøkartleggen av eiendommen som skal utvikles og selges
  • Kartleggingene innbærer gjennomføring av omfattende undersøkelser av historisk forurensningsdata, miljøtekniske undersøkelser, natur- og biomangfold (tilleggsvurderinger for Måsan) og eksplosivkartlegging.
  • På Kjeller gjennomfører vi miljøkartlegging på en trygg og god måte basert på solid erfaring fra lignende prosjekter.
  • Miljørapportene for delområde 1-7 og 9 er nå oppdaterte av Multiconsult. (18.12.20) 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.