Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Salg av eiendom på Kjeller

10 minutters togtur fra Oslo S og 15 minutters gange opp Storgata. På Kjeller, i Lillestrøm, skal vi selge tomter på en av østlandets best plasserte og største utviklingseiendommer. 1100 dekar med store muligheter, for alle.

(Foto: Invisio, Mark Purnell)

Tilbakeføring av eiendom til allmennheten

I løpet av 2026 flytter Forsvaret fra Norges eldste militære flybase basert på Stortingets vedtak 44 i Langtidsplanen for forsvarsektoren (2016-2017). Vedtaket innebærer nedleggelse av Forsvarets leir på Kjeller med flyplass. Iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet 2017-2020 formaliserer oppdraget til Forsvarsbygg som grunneier og eiendomsforvalter av eiendommen: «Legg ned Forsvarets leir på Kjeller med flyplass gjennom en gradvis frigjøring av arealet. Basen skal være ferdig avviklet innen utgangen av 2023. Samlokaliser virksomheten med annen virksomhet på Østlandet.»

Et prioritert vekstområde

Regionen med Oslo og Akershus er i kraftig utvikling. 80-90 prosent av veksten i boliger og arbeidsplasser skal konsentreres til noen utvalgte vekstområder. Den store eiendommen på Kjeller ved Lillestrøm er blant dem (Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune desember 2015). På grunn av kort reisetid og nærhet til jernbanen, ligger Kjeller nærmere hovedstaden enn andre prioriterte vekstområder som Asker, Ski, Ås og Gardermoen.

Grunneiere og arealmyndighet

Forsvarsbyggs er grunneier og forvalter 90% av eiendommen. Vår oppgave i forbindelse med avhendingen er å miljøkartlegge, utvikle og selge tomter på det 1100 dekar store området som også inkluderer flere bygg. Avhendingsbeslutningen har som mål om å bidra til betydelige inntekter til forsvarssektoren, som igjen vil styrke forsvaret av Norge.

De resterende 10% av eiendommen eies av eiendomsutvikleren Aspelin Ramm. I  2017 kjøpte de 91 dekar og som inkluderer bygningsmasse som i dag leies ut til Kongsberg Aviation Maintenance services (KAMS). Planlagte prosjekter er blandet bruk, med en stor andel bolig- og bymessige funksjoner og byrom der historien skal bli en viktig del av utviklingen.

Lillestrøm kommune er arealmyndighet og har ansvar for å gjennomføre den overordnede planprosessen. Når kommunedelplanen er vedtatt starter Forsvarsbygg opp salg av fradelte eiendommer. På kommunens hjemmeside kan du følge utviklingen av den nye bydelen i Lillestrøm.

Fremtid med historisk forankring

En unik eiendom på 1100 dekar skal skifte eier og utvikles. Etter over 100 år som avstengt forsvarseiendom skal området åpnes opp for allmenheten. Med muligheter for alle. Eiendommen har flotte blågrønne verdier og en historisk forankring som kan benyttes til å skape en fremtid, for store og små.

Omregulering og utvikling av området vil gi en betydelig verdiskaping for samfunnet. Plasseringen og utvelgelsen som et prioritert område for byutvikling og kollektivtransport, vil Kjeller kunne gi plass til nye arbeidsplasser, gode bolig og rekreasjonsområder – for alle.

Image "Ill1 Trivsel for alle ALAB.jpg" without description

Bildetekst: Det er flere robuste formålsbygninger på eiendommen, her vises kjørebukkhuset tatt i bruk til nye formål (Mulighetsskisse, A-lab)

Legges til rette for kollektivtransport

Kjellers sentrale beliggenhet og etablerte forskningsmiljø er en del av et regionalt arbeidsmarked. Derfor bør området bli lett tilgjengelig med kollektivtransport fra de omrkringliggende områdene. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus slår derfor fast at det skal legges til rette for hyppig og rask kollektivtransport fra Lillestrøm jernbanestasjon til Kjeller:

Kart over Osloregionen som viser Kjellers sentrale beliggenhet

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utpekt Kjeller til et prioritert vekstområde i sin regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det skal legges til rette for kollektivtransport fra Kjeller til Lillestrøm jernbanestasjon.

Avhending av forsvarseiendom

Eiendom som Forsvarsbygg avhender for Forsvaret følger avhendingsinstruksen fastsatt ved kongelig resolusjon i 1997. Grunnprinsippet er at avhendingen skal gjøres på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten. Avhending skal skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av Stortinget. Forslag om avhending som gave eller til underpris skal fremmes for Stortinget.

I 2005 besluttet Stortinget en utvidet offentlig forkjøpsrett for forsvarseiendommer som skal selges. Eiendom skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dette betyr at når Forsvarsbyggs avhending av forsvarets eiendom på Kjeller flyplass starter, vil Lillestrøm kommune få tilbud om å kjøpe eiendom til takst.

Kontakt oss

Therese Frivåg Lund

Prosjektleder Kjeller

Image "IMG_6448.JPG" without description

Fakta

 • Vi er grunneier og eiendomsutvikler
 • Før vi kan selge,  miljøkartlegger vi eiendommen
 • Vi har lang erfaring med miljø- og eksplosivrydding
 • Området kan trygt brukes til andre formål etterpå

Eiendommens beliggenhet:

 • Prioritert område for vekst og utvikling
 • Beste beliggenhet mellom Oslo og OSL 
 • Gangavstand til Lillestrøm jernbanestasjon 
 • Sterkt kunnskapsmiljø på Kjeller 
 • God tilgang på kompetent arbeidskraft fra hele Oslo-regionen
 • Kompakt og lett tilgjengelig bysentrum 
 • Ligger langs Fetveien, tilførselvei til E6 

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.