Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

selger eiendom på Kjeller

10 minutters togtur fra Oslo S og 15 minutters gange opp Storgata. På Kjeller, i Lillestrøm, skal vi selge tomter på en av østlandsområdets best plasserte og største utviklingseiendommer. 

Et område på 1100 dekar

I løpet av 2023 flytter Forsvaret fra Norges eldste militære flybase. Stortinget har vedtatt at basen på Kjeller skal avvikles. 1100 dekar skal skifte eier og utvikles. Etter over 100 år skal området åpnes for allmenheten. Det blir et sted for store og små i en helt ny bydel. I vekstbyen Lillestrøm.

Kjeller er et prioritert vekstområde 

Oslo og Akershus er i kraftig utvikling. 80-90 prosent av veksten i boliger og arbeidsplasser skal konsentreres til noen utvalgte vekstområder. Kjeller ved Lillestrøm er blant dem (jmf. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune desember 2015). På grunn av kort reisetid og nærhet til jernbanen, ligger Kjeller nærmere hovedstaden enn andre prioriterte vekstområder som Asker, Ski, Ås og Gardermoen.

Salg av Forsvarets eiendom

Avvikling av Kjeller flybase omtales i Langtidsplanen for Forsvaret 2015-2016:
«Å omregulere, utvikle for salg og selge området vil gi betydelige inntekter og sammenfalle med behovet for byutvikling i området.» (St. prop. 151 S 2015-2016).

Iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsbygg for 2017-2020 sier at:
«Legg ned Forsvarets leir på Kjeller med flyplass gjennom en gradvis frigjøring av arealet. Basen skal være ferdig avviklet innen utgangen av 2023. Samlokaliser virksomheten med annen virksomhet på Østlandet.»

Forsvarsbygg er grunneier

Vi er grunneier av 90 prosent av området på Kjeller. Eiendomsutvikleren Aspelin Ramm har kjøpt og eier resterende 10 prosent av området.

Vi skal miljøkartlegge, utvikle og selge området på 1100 dekar inkludert flere bygg. I dag brukes flyplassen i hovedsak for fly og helikoptre som vedlikeholdes på verkstedene til Kongsberg Aviation Maintenance services (KAMS).

Nye arbeidsplasser og boliger

I dag jobber 900 ansatte tilknyttet Forsvaret på Kjeller flybase. Etter hvert som Forsvaret flytter, vil også arealet gradvis frigjøres. Helt frem til basen avvikles helt innen 2023. Omregulering og salg av området gir en betydelig verdiskaping for samfunnet. Som et prioritert område for byutvikling og kollektivtransport, vil Kjeller kunne romme mange større arbeidsplasser samt boliger. Samtidig innebærer salget betydelige inntekter til forsvarssektoren, som vil styrke forsvaret av Norge.

Omregulering

For å legge til rette for en god samfunnsutvikling og ny bruk av området, vil Kjeller omreguleres fra forsvarsformål til sivilt formål. Lillestrøm kommune er arealmyndighet. Som den største grunneieren på Kjeller, vil vi medvirke i denne prosessen. Når den overordnede planprosessen er gjennomført og vedtatt av Lillestrøm kommune, starter Forsvarsbygg med salg av fradelte eiendommer.

Legges til rette for kollektivtransport

Kjellers sentrale beliggenhet og etablerte forskningsmiljø er en del av et regionalt arbeidsmarked. Derfor bør området bli lett tilgjengelig med kollektivtransport fra de omrkringliggende områdene. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus slår derfor fast at det skal legges til rette for hyppig og rask kollektivtransport fra Lillestrøm jernbanestasjon til Kjeller:

 

Kart over Osloregionen som viser Kjellers sentrale beliggenhet

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utpekt Kjeller til et prioritert vekstområde i sin regionale plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det skal legges til rette for kollektivtransport fra Kjeller til Lillestrøm jernbanestasjon.

 

 

Kontakt oss

Therese Frivåg Lund

Prosjektleder Kjeller

Image "Therese tilpasset.jpg" without description

Kjeller flybase

Fakta

 • Vi er grunneier og eiendomsutvikler
 • Før vi kan selge, skal vi miljøkartlegge eiendommen
 • Vi har lang erfaring med miljø- og eksplosivrydding
 • Området kan trygt brukes til andre formål etterpå

Eiendommens beliggenhet:

 • Prioritert område for vekst og utvikling
 • Beste beliggenhet mellom Oslo og OSL 
 • Gangavstand til Lillestrøm jernbanestasjon 
 • Sterkt kunnskapsmiljø på Kjeller 
 • God tilgang på kompetent arbeidskraft fra hele Oslo-regionen
 • Kompakt og lett tilgjengelig bysentrum 
 • Ligger langs Fetveien, tilførselvei til E6 

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.