Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)

Rådgjeving og gjennomføring av avhending

Til liks med Forsvaret, har DSB lagt om måten dei løyser oppdraga sine på. Det har ført til at mange eldre Sivilforsvarsanlegg ikkje lenger er føremålstenlege. Dette gjeld for det meste anlegg i fjell, men òg ein del leirar og lager. Vi har ytt støtte til DSB i samband med eigedomsrådgjeving og avhending sidan 2008. Det står framleis mange anlegg att å vurdere og eventuelt selje.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.