Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nordlandssjukehuset

Kartlegging av moglegheiter

Nordlandssjukehuset eig ein stor eigedomsmasse i Bodø sentrum, med bustadblokker, hybelhus og nokre mindre eigedomar og einskildleilegheiter. Vi har utarbeidd ein moglegheitsstudie for å gje eigaren eit betre grunnlag for å ta avgjerder om vidare utvikling av porteføljen. Arbeidet har omfatta kartlegging, analysar, verdivurderingar, alternative løysingar og tilråding om framtidig løysing.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.