Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eigedomsanalyse

Er den eigedomen de sit med i dag, tilpassa dei behova verksemda vil ha framover? Vi kan hjelpe deg med alt frå å analysere framtidige behov sett i høve til dagens situasjon til å finne ut korleis du skal gjennomføre sjølve avhendingsprosessen. Dette kan mellom anna omfatte:

  • Behovsanalyse
  • Marknadsanalyse
  • Moglegheitsanalyse
  • Risikoanalyse
  • Overslag over kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
  • Eigedomsjuridiske vurderingar

 

Kontakt

Trond Eliassen

Salg og eiendomsutvikling

Image "Trond Eliassen 4 liten.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.