Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøsanering

Vi kan yte hjelp til selve salet, men også til å rydde opp og leggje til rette for ny bruk. I samband med å leggje til rette for ny bruk kan vi miljøsanere grunn eller sjøbotn.

Ulike offentlege aktiviteter har stundom ført til forureining av naturen. Hamnedrift kan t.d. ha ført til forureining av sedimenta i hamnebassenget. Når ei miljøkartlegging avdekkjer at det trengst tiltak, kan vi vere prosjektleiar for ei miljøsanering før sal eller overføring til grunneigar, slik at ein unngår ytterlegare skader på naturen og sikrar trygg etterbruk.

Ingen avhendingsprosjekt er like, og ulike situasjonar krev ulike tilnærmingar. I enkelte tilfeller gjennomføres miljøtiltak parallelt med forebuing av sal.

Kontakt

Torbjørn Henriksen

Prosjektsjef

Image "torbjorn-henriksen-2.jpg" without description

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.